Konstruktive, men krevende tilsyn

Bane NOR mener SJT har relevante tilsyn, men med litt for mange kontrollspørsmål.

Publisert: 23.03.2018   Endret: 23.03.2018

SJT og Bane NOR har i et ledelsesmøte oppsummert sine erfaringer om tilsynsvirksomheten i 2017. Bane NOR uttrykte i møtet at dialogen med SJT hadde vært god og konstruktiv. De prioriterte temaene ble oppfattet som relevante, men at tilsynene er i overkant detaljert med litt mange kontrollspørsmål.

Bane NOR sa også at tilsynsmøtene har inneholdt god veiledning, men at det gjerne kan gjennomføres mer klassiske revisjoner. Bane NOR uttrykte også at det er etablert et tillitsforhold slik at terskelen for å gi SJT informasjon om mangler er lav, og det gis ærlige tilbakemeldinger i tilsyn.

Ressurskrevende tilsyn

Bane NOR uttrykte at SJT i noen tilfelle kan be om informasjon som er ressurskrevende å fremskaffe før tilsynet. SJT er ikke alltid klar over hva som er relevant dokumentasjon og hvor omfattende dokumentasjon som foreligger. Bane NOR ble derfor oppfordret til å ta kontakt i det enkelte tilfelle med tanke på eventuelt å redusere omfanget.

Les tilsynsrapporten fra ledermøtet med Bane NOR.

Les alle tilsynsrapporter for jernbane.