Jernbanens år i Europa

EU har vedtatt at 2021 skal være jernbanens år («European Year of Rail 2021»).

Publisert: 26.01.2021   Endret: 26.01.2021

Til tross for pandemien legger EU opp til en rekke tiltak og aktiviteter. Målet er å oppmuntre og støtte aktører på alle nivåer for å øke jernbanens andel av passasjer- og godstrafikken.

Moderne jernbane er tiltenkt å spille en sentral rolle i overgangen til et klimanøytralt Europa. EU mener toget er en bærekraftig, smart og sikker transportform som kan få enda større betydning når den samordnes med annen kollektivtrafikk.

Norge har signalisert interesse for å være med på markeringen av jernbanens år. Samferdselsdepartementet har gitt Jernbanedirektoratet rollen som nasjonalt kontaktpunkt for aktiviteter som angår Norge knyttet til «European Year of Rail 2021».

EU-kommisjonens nettside for «European Year of Rail 2021».

Pressemeldingen fra EU-kommisjonen om «European Year of Rail 2021».