Bransjemøte om sikring

Statens jernbanetilsyn (SJT) arrangerte bransjemøte om sikring 12. juni 2019 i Oslo.

Publisert: 29.05.2019   Endret: 12.06.2019

Sikringsforskriften gjelder for jernbanevirksomheter på det nasjonale jernbanenettet og for jernbanevirksomheter som driver tunnelbane. Bransjemøtet omhandlet kravene i sikringsforskriften og hvordan jernbanevirksomheter bør arbeide med IKT-sikkerhet og risikovurderinger for å forebygge og håndtere tilsiktede uønskede handlinger.

Se presentasjoner fra bransjemøtet

I tillegg hadde seniorrådgiver Jørgen Dyrhaug ved Nasjonal sikkerhetsmyndighet innlegg om informasjonssikkerhet (cyber security) og organisasjonskultur.