Interne revisjoner i Bane NOR

Bane NOR har tatt i bruk en ny konsernprosedyre for interne revisjoner.

Publisert: 19.01.2018   Endret: 19.01.2018

Bane NOR har fastlagt ansvar for å følge opp interne revisjoner både i divisjonene og i konsernstab for sikkerhet og kvalitet. Dette kom fram på et tilsynsmøte med Statens jernbanetilsyn, gjengitt i denne tilsynsrapporten.

Bane NOR er også i ferd med å avslutte et prosjekt for å registrere kompetanse. Da skal det bli mulig å få oversikt over blant annet gapet mellom fastsatte kompetansekrav og faktisk kompetanse hos personell som har en gitt funksjon.

Les tilsynsrapport 2017-19.

Se alle tilsynsrapporter for jernbane.