Internasjonalt arbeid

SJT inviterer virksomheter på det nasjonale jernbanenettet til morgenmøte om internasjonalt arbeid. Hvordan jobber tilsynet internasjonalt? Hva er Norges posisjon? Hvordan kan du aktivt påvirke?

Publisert: 10.11.2016   Endret: 10.11.2016

Oppslagstavle på togstasjon.I Europa harmoniseres regelverket innen jernbane. Regelverket for samtrafikk står sentralt, slik at det etableres et enhetlig jernbanesystem over landegrensene i Europa.

De enkelte lands behandling av søknader, tillatelser og klager skal også samordnes.

SJT fremmer norske interesser i europeisk regelverksutvikling. Tilsynet deltar i flere arbeidsgrupper under det europeiske jernbanebyrået (ERA) og i andre organisasjoner og nettverk.

Les mer om hvilke fora SJT deltar i.

På morgenmøtet vil både SJT og Jernbaneverket fortelle om sitt internasjonale arbeid.

Tid

Torsdag 1. desember, klokken 09.00-11.00.

Sted

Statens jernbanetilsyn
Karl Johans gate 41B
7. etg. (Paleet)
Oslo.

Her finner du oss.

Program

Hvordan arbeider SJT internasjonalt og hva er vårt mål?
Øystein Ravik, direktør, avdeling for sikkerhetsstyring og tilsyn, SJT

Hvordan arbeider Jernbaneverket internasjonalt?
Johan Aase, kvalitetssjef, prosjektstyringsstaben, Jernbaneverket

Harmonisering av NoBo-arbeidet
Liz Anette Stordahl, senioringeniør, avdeling for teknologi og framføring, SJT

TSI CCS/Focus group – styring, kontroll og signal
Erik Eie, senioringeniør, avdeling for teknologi og framføring, SJT
Henriette F. V. Torgersen, seniorrådiger, juridisk avdeling, SJT

Common Occurrence Reporting – hva betyr det?
Katherine Hui, senioringeniør, avdeling for sikkerhetsstyring og tilsyn, SJT

Alle morgenmøter starter med en gjennomgang av uønskede hendelser som jernbanevirksomhetene har rapportert inn til SJT. Over 30 000 uønskede hendelser innrapporteres hvert år.

Morgenmøtet er gratis. Det blir servert kaffe, te og frukt på møtet.

Meld deg på morgenmøtet.