Innsamling av markedsdata om jernbanesektoren

Aktører i jernbanesektoren skal rapportere data for 2018 til Statens jernbanetilsyn senest 27. juni 2019.

Publisert: 11.04.2019   Endret: 11.04.2019

Statens jernbanetilsyn (SJT) har behov for å samle inn informasjon om jernbanemarkedene for å kunne utføre oppgaven med å overvåke konkurransesituasjonen. SJT gjennomfører derfor årlige innsamlinger av markedsdata fra infrastrukturforvalter (Bane NOR SF), jernbaneforetak og offentlig innkjøpsmyndighet (Jernbanedirektoratet). Innsamlingen gjennomføres ved at aktørene mottar respektive rapporteringsskjemaer.

Rapportering til EU-kommisjonen

I kraft av å være markedsovervåker for jernbanesektoren har SJT fått i oppgave av Samferdselsdepartementet å følge opp rapporteringen av data til EU-kommisjonen om jernbanemarkedet. (Se EU-kommisjonens sjette rapport om jernbanemarkedet.)

Rapporteringen gjøres i henhold til kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1100 om rapporteringsforpliktelser innenfor rammen av overvåking av markedet (RMMS). SJTs innsamling av markedsdata brukes blant annet som grunnlag for denne rapporteringen.

Last ned skjema for rapportering

Last ned respektive rapporteringsskjemaer for markedsdata (Word-format):

Brev om rapportering

SJT vil også sende ut brev om innsamlingen av markedsdata. Fristen for rapportering er 27. juni 2019.

Informasjonsmøte 22. mai

SJT skal avholde et felles informasjonsmøte om rapportering av markedsdata 22. mai i Oslo. På møtet vil det blant annet være mulig å stille spørsmål om rapporteringsskjemaet. Mer informasjon om møtet vil komme i eget brev. Hold av datoen.