Innsamling av markedsdata om jernbanesektoren 2020

Aktører i jernbanesektoren skal rapportere data for 2020 til Statens jernbanetilsyn senest 30. juni 2021.

Publisert: 16.04.2021   Endret: 16.04.2021

Statens jernbanetilsyn har behov for å samle inn informasjon om jernbanemarkedene for å kunne utføre oppgaven med å overvåke konkurransesituasjonen. Vi samler derfor inn markedsdata fra infrastrukturforvalter (Bane NOR SF), jernbaneforetak og offentlig innkjøpsmyndighet (Jernbanedirektoratet) hvert år. Innsamlingen gjennomføres ved at aktørene får rapporteringsskjemaer fra oss (se under).

Vi rapporterer til EU-kommisjonen

Som markedsovervåker for jernbanesektoren har vi fått i oppgave av Samferdselsdepartementet å følge opp rapporteringen av data til EU-kommisjonen om jernbanemarkedet.

Rapporteringen gjøres i henhold til kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1100 om rapporteringsforpliktelser innenfor rammen av overvåking av markedet (RMMS). Innsamlede markedsdata bruker vi blant annet som grunnlag for rapporteringen.

Last ned skjema for rapportering

Last ned respektive rapporteringsskjemaer for markedsdata (Word-format):

infrastrukturforvalter Word-ikon.
kompetent innkjøpsmyndighet Word-ikon.
jernbaneforetak som driver med persontransport Word-ikon.
jernbaneforetak som driver med godstransport Word-ikon.

Brev om rapportering

Vi vil også sende ut brev om innsamlingen av markedsdata. Fristen for å rapportere er 30. juni 2021.