Innsamling av markedsdata om jernbanesektoren 2019

Aktører i jernbanesektoren skal rapportere data for 2019 til Statens jernbanetilsyn senest 3. august 2020.

Publisert: 04.05.2020   Endret: 04.05.2020

Statens jernbanetilsyn (SJT) har behov for å samle inn informasjon om jernbanemarkedene for å kunne utføre oppgaven med å overvåke konkurransesituasjonen. SJT gjennomfører derfor årlige innsamlinger av markedsdata fra infrastrukturforvalter (Bane NOR SF), jernbaneforetak og offentlig innkjøpsmyndighet (Jernbanedirektoratet). Innsamlingen gjennomføres ved at aktørene mottar respektive rapporteringsskjemaer.

Rapportering til EU-kommisjonen

I kraft av å være markedsovervåker for jernbanesektoren har SJT fått i oppgave av Samferdselsdepartementet å følge opp rapporteringen av data til EU-kommisjonen om jernbanemarkedet.

Rapporteringen gjøres i henhold til kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1100 om rapporteringsforpliktelser innenfor rammen av overvåking av markedet (RMMS). SJTs innsamling av markedsdata brukes blant annet som grunnlag for denne rapporteringen.

Last ned skjema for rapportering

Last ned respektive rapporteringsskjemaer for markedsdata (Word-format):

infrastrukturforvalter Word-ikon.
kompetent innkjøpsmyndighet Word-ikon.
jernbaneforetak som driver med persontransport Word-ikon.
jernbaneforetak som driver med godstransport Word-ikon.

Brev om rapportering

SJT vil også sende ut brev om innsamlingen av markedsdata. Fristen for rapportering er 3. august 2020.