Ikke krav om ERTMS i arbeidsmaskiner

Signalsystemet ERTMS er ikke påkrevd utstyr i arbeidsmaskin / gul maskin på det nasjonale jernbanenettet.

Publisert: 14.11.2014   Endret: 20.12.2016

I forskrift om gjennomføring av TSI-styring, kontroll og signal på det nasjonale jernbanenettet står følgende: «Nye lokomotiver, nye motorvogner og andre nye jernbanevogner med førerhus som kan kjøre uten trekkraft, som bestilles etter 1. januar 2012 eller settes i drift etter 1. januar 2015, skal være utstyrt med ERTMS.» Spørsmålet er om arbeidsmaskin / gul maskin hører med i denne definisjonen. Statens jernbanetilsyn har vurdert spørsmålet.

Konklusjonen er at arbeidsmaskiner / gule maskiner som ikke skal trafikkere strekninger utstyrt med ERTMS, ikke faller inn under TSI-kravet nevnt over. Derfor kreves det ikke at disse kjøretøyene skal være utrustet med ERTMS.