Høyesterett åpner for skriftlige innlegg om den fjerde jernbanepakken

Innleggene skal kunne bidra til Høyesteretts betenkning om en eventuell innføring av den fjerde jernbanepakken i Norge.

Publisert: 11.01.2021   Endret: 12.01.2021

Stortinget vedtok 17. desember 2020 å innhente en betenkning i medhold av Grunnloven § 83 med følgende spørsmål:

«Kan Stortinget med hjemmel i Grunnloven § 26 annet ledd samtykke til deltakelse i to beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2012/34/EU om et felles europeisk jernbaneområde og rettsaktene som utgjør fjerde jernbanepakke?»

Høyesterett ønsker at denne saken blir så godt belyst som mulig. Nå inviteres enhver med interesse for saken til å sende skriftlig innlegg til post@hoyesterett.no innen 29. januar 2021

Innleggene vil bli lagt ut på Høyesteretts nettsider.

Se mer om saken på Høyesteretts nettsider.