Høringssvar fra SJT

SJT har svart på høring fra EU-kommisjonen om oppdatert utkast til gjennomføringsforordning om tilgang til serviceanlegg og jernbanerelaterte tjenester.

Publisert: 21.08.2017   Endret: 21.08.2017

Forordningen er en såkalt «implementing act» som utfyller regler om tilgang til servicanlegg og tjenester i artikkel 13 i direktiv 2012/34/EU om etablering av et felles europeisk jernbaneområde (SERA-direktivet). Regelverket om tilgang til servicanlegg/tjenester fra SERA-direktivet er i Norge plassert i jernbaneforskriftens kapittel 2, 4 og 5.

Alle interesserte aktører kunne gi innspill med frist 17. august. 

Les SJTs høringssvar.