Høringssvar publiseres

Alle høringssvar til SJT publiseres etter høringsfristens utløp.

Publisert: 06.10.2016   Endret: 06.10.2016

Her kan du for eksempel lese:

- høringssvar taubane (høring om forskrift om taubaner)

- høringssvar fornøyelsesinnretninger (høring om forskrift om fornøyelsesinnretninger)

- høringssvar jernbane (høring om kjøretøyforskriften)

Å ha en sak ute på høring vil si at vi ønsker å «høre» hva berørte parter har å si om forslag til nye forskrifter tilsynet arbeider med. Berørte parter kan være jernbaneforetak og andre aktører innenfor jernbanesektoren, innbyggere, offentlige og private institusjoner, organisasjoner og andre berørte etater.

Høringer skal gi bedre vurderinger av økonomiske og administrative konsekvenser av offentlige tiltak. Høringer skal også informere om den rettslige utviklingen på jernbanesektoren.