Høring som angår sikkerhetssertifikat

EUs jernbanebyrå foreslår endringer i grunnlaget for å vurdere søknad om sikkerhetssertifikat. Du kan uttale deg om endringene innen 17. februar 2017. Reglene som vedtas vil gjelde for Norge.

Publisert: 04.01.2017   Endret: 04.01.2017

Høringen gjelder de to forskriftene som omhandler grunnlaget for å vurdere søknad om sikkerhetssertifikat og sikkerhetsgodkjenning, samt tilsynsforskriften. Under beskrives noen av endringene.

CSM CA ganger to

Forskrift om metode for vurdering av sikkerhetssertifikat (CSM CA, Commission Regulation (EU) No 1158/2010)
Forskrift om metode for vurdering av sikkerhetsgodkjenning (CSM CA, Commission Regulation (EU) No 1169/2010)
Begge sikkerhetsmetodene omhandler grunnlaget det skal vurderes på ved tildeling av sikkerhetssertifikat og sikkerhetsgodkjenning. I sikkerhetsdirektivets artikkel 9 ligger en forventning om at jernbanevirksomhetene skal bruke dette grunnlaget ved etablering av et sikkerhetsstyringssystem.

Noen endringer:

  • Tilpasninger for å få på plass felles sikkerhetssertifikat tildelt av EUs jernbanebyrå (ERA)
  • Restrukturerte krav til sikkerhetsstyring
  • Human Factors og sikkerhetskultur inkluderes som egne fagområder
  • ERA skal ikke tildele sikkerhetsgodkjenning
  • Tydeligere krav til kompetansestyring hos tilsynsmyndighetene ved tildeling av sikkerhetssertifikat og sikkerhetsgodkjenning.

Tilsynsforskriften

(CSM SP, Commission Regulation (EU) No 1177/2012)

Noen endringer:

  • Metoden stiller krav til de ulike lands tilsynsvirksomhet
  • Tettere samarbeid mellom ERA og tilsynsmyndigheter under sertifiseringsprosessen.
  • I den nye CSM-en er det også beskrevet krav til kompetanse og styring hos personellet som skal drive med tilsynsvirksomhet.

Send inn høringssvar

På denne ERA-siden ligger forslagene til endring av de tre forskriftene. Her ligger også skjemaer som skal brukes for å sende inn høringssvar.