Høring om ny ECM-forordning

EU-kommisjonen foreslår at alle kjøretøy som skal brukes på jernbanenettet skal være tilordnet en sertifisert enhet ansvarlig for vedlikehold.

Publisert: 25.02.2019   Endret: 25.02.2019

Forslaget om ny ECM-forordning er lagt ut på høring med frist 18. mars 2019. Se utkastet til forordning og muligheten til å gi innspill.

Alle kjøretøy som skal brukes på jernbanenettet skal være tilordnet en «enhet ansvarlig for vedlikehold» – forkortet ECM etter den engelske betegnelsen «entity in charge of maintenance». Et av hovedpunktene i utkastet til ny forordning er at også jernbaneforetak som driver persontrafikk må ha sertifisert ECM. Jernbaneforetak som driver godstrafikk må ha en sertifisert ECM også for trekkraftkjøretøy, ikke bare godsvogner som i dag.

Les mer om ECM.