Høring om felles sikkerhetsmetode for rapportering, analyse og oppfølging av uønskede hendelser

Jernbanebransjen kan nå gi innspill om utkastet til rettsakten CSM ASLP.

Publisert: 21.12.2020   Endret: 21.12.2020

Rettsakten CSM ASLP er en felles sikkerhetsmetode for å vurdere sikkerhetsnivået og sikkerhetsytelsen i den europeiske jernbanebransjen. Det europeiske jernbanebyrået (ERA) har sendt CSM ASLP ut på høring.

ERAs utkast er skrevet i samråd med tilsynsmyndigheter og interesseorganisasjoner fra flere EFTA- og EU-land.

For sikkerhetsnivå skal rettsakten beskrive hvordan man vurderer rapporterte uønskede hendelser med normaliserte (og vektede) tellinger.

For sikkerhetsytelse skal CSM ASLP beskrive prosesser for å håndtere, forebygge eller redusere sikkerhetsrisiko med bruk av risikostyring.

ERAs nettside med utkast til CSM ASLP og kommentarskjema.

Fristen for å sende inn kommentarer til ERA er 17. mars 2021.