Høring om felles sikkerhetsmetode for sikkerhetsstyring

EU-kommisjonen ønsker å slå sammen to sikkerhetsmetoder.

Publisert: 30.08.2017   Endret: 30.08.2017

På bakgrunn av arbeid i ERAs arbeidsgrupper har EU-kommisjonen kommet fram til at det er mest hensiktsmessig å slå sammen de to felles sikkerhetsmetodene i forbindelse med sikkerhetssertifikater og sikkerhetsgodkjenning (CSM CA) til en felles sikkerhetsmetode som beskriver krav til sikkerhetsstyringssystem hos jernbaneforetak og infrastrukturforvaltere. Dette er et resultat av den forrige høringen om de to felles sikkerhetsmetodene som var ute i februar 2017.

Fristen for tilbakemelding til EU om disse to forordningene er 21. september 2017.

Høringen for felles sikkerhetsmetode for sikkerhetsstyringssystem.

Utkast til felles sikkerhetsmetode for tilsyn.