Høring om EUs fjerde jernbanepakke

Stortingets transport- og kommunikasjonskomité har gjennomført en åpen høring om EUs fjerde jernbanepakke. SJT deltok.

Publisert: 28.05.2020   Endret: 28.05.2020

I tillegg til SJT deltok NHO, Spekter, LO, Norsk lokomotivmannsforbund, Norsk jernbaneforbund og Nei til EU. Her er opptak av høringen.

Hva gjør SJT hvis pakken blir vedtatt i Stortinget?

SJT er godt forberedt dersom det blir flertall for EUs fjerde jernbanepakke i Stortinget. Det vil innebære å tilpasse regelverk og ikke minst veilede bransjen om det nye regelverket og hvordan aktørene må forholde seg.

Har du spørsmål?

Vi i SJT ønsker å bidra til at overgangen til den fjerde jernbanepakken blir så god som mulig, enten den vil gjelde for alle aktører i Norge, eller bare dem som skal kjøre grensekryssende trafikk. Vi svarer gjerne på spørsmålene dine om du er usikker på hvordan din virksomhet skal forholde seg til søknader, tilsyn og regelverk nå.

Du kan også besøke våre nettsider der vi legger ut informasjon om pakken fortløpende.