Høring om EU-forordning

EU-kommisjonen har lagt ut et oppdatert høringsutkast til forordning om tilgang til serviceanlegg og jernbanerelaterte tjenester.

Publisert: 31.07.2017   Endret: 31.07.2017

Høringsfristen er 17. august 2017. Høringen er åpen for alle aktører som ønsker å gi innspill.

Forordningen er en såkalt «implementing act» som utfyller regler om tilgang til servicanlegg og tjenester i artikkel 13 i direktiv 2012/34/EU om etablering av et felles europeisk jernbaneområde (SERA-direktivet). Regelverket om tilgang til servicanlegg/tjenester fra SERA-direktivet er i Norge plassert i jernbaneforskriftens kapittel 2, 4 og 5.

Les høringsutkastet

Eventuelle innspill i høringen gis direkte til EU-kommisjonen via lenken over. Statens jernbanetilsyn mottar likevel gjerne kopi av eventuelle innspill fra aktører som ønsker å gjøre SJT oppmerksom på sine synspunkt. Slike innspill kan sendes på e-post til Kristoffer Johansen Eikeland. SJT kan også sende et eget svar på høringen.