Høring om erfaringer med pandemien

EU-kommisjonen ønsker innspill fra jernbanesektoren og andre interessegrupper til en beredskapsplan for eventuelle fremtidige kriser.

Publisert: 20.09.2021   Endret: 20.09.2021

Målet med beredskapsplanen vil være å sikre kriseberedskap og kontinuitet i drift under en krise eller annen situasjonen utenom det normale. Planen skal omfatte en «krisehåndbok» med relevante tiltak for å dempe eventuelle negative konsekvenser for transportsektoren, passasjerene og det indre markedet ved en krise. Målet med høringen er å samle ulike interessegruppers erfaringer med å takle covid-19-pandemien.

Høringsfristen er 26. oktober 2021.

Les mer og gi innspill i høringen.