Høring om endring i flere forskrifter

Statens jernbanetilsyn (SJT) foreslår endringer i flere forskrifter for jernbane, hovedsakelig angående helsekrav.

Publisert: 05.10.2016   Endret: 11.10.2016

Tog på Dombås. Foto: Rune FossumSJT foreslår å endre sidespor-, museumsbane- og kravforskriften ved å innføre helsekrav for de ulike gruppene i et eget kapittel i de respektive forskriftene.

Videre foreslår SJT å innføre helsekrav for ombordpersonell og operativt personell som utfører arbeidsoppgaver av betydning for trafikksikkerheten i togframføringsforskriften. Samtidig foreslår SJT også å gjøre nødvendige endringer i togframførings- og ERTMS-togframføringsforskriften.

Forenkling og harmonisering

Forslaget innebærer en harmonisering av det europeiske og det norske regelverket, og kravene for ulike personellgrupper blir nå i all hovedsak like. Forslaget i de enkelte forskriftene vil erstatte helsekravforskriftens bestemmelser.

Hensikten med de foreslåtte endringene er først og fremst å forenkle regelverket. Forslaget til nye bestemmelser inneholder mer funksjonelle krav, og SJT vurderer at det blir en forenkling for jernbanevirksomhetene at de kun får én forskrift å forholde seg til når det gjelder krav til drift.

Høringsfristen for sidespor-, museumsbane- og kravforskriften er 15. november 2016. Fristen for togframføring- og ERTMS-togframføringsforskriften er 25. november 2016.

Høringsdokumentene finner du her.