Høring om det transeuropeiske transportnettverket

Nå har EU-kommisjonen en høring om reviderte retningslinjer for TEN-T, med frist 5. mai 2021.

Publisert: 12.02.2021   Endret: 12.02.2021

Det transeuropeiske transportnettverket (forkortet TEN-T) er et nettverk av veier, jernbane, luft- og vanntransport, planlagt av EU for hele det europeiske kontinentet. Formålet er å sørge for fri bevegelighet av varer, personer og tjenester.

Nå har EU-kommisjonen en høring om reviderte retningslinjer for TEN-T, med frist 5. mai 2021.

De reviderte retningslinjene skal bidra til å nå målet om klimanøytralitet i EU innen 2050 ved å redusere den totale miljøbelastningen fra transport.

Les mer om TEN-T-høringen på EU-kommisjonens nettsider.