Høring av utkast til tre nye forskrifter

Forskriftene handler om beregning av direkte kostnader, internasjonale jernbanepassasjertjenester og tilgang til serviceanlegg og jernbanerelaterte tjenester.

Publisert: 06.12.2019   Endret: 06.12.2019

Høringsfristen for alle tre høringer er 5. mars 2020.

Se de tre høringene.