Handlingsplan for beredskap i Bane NOR

Bane NOR har i tilsynsmøte redegjort for handlingsplan for beredskap mot utilsiktede hendelser.

Publisert: 19.01.2018   Endret: 19.01.2018

I et tilsynsmøte med Statens jernbanetilsyn sa Bane NOR at handlingsplanen har fått en ny struktur, og at den er blitt en del av handlingsplanen for samfunnssikkerhet.

Ifølge tilsynsrapporten etter møtet med SJT sa Bane NOR også at enkelte øvelser i øvelsesplanen for 2017 vil bli utsatt til 2018. Øvelser på en høyfjellsstrekning i område Vest har resultert i tiltak som ifølge SJT burde vært avdekket i beredskapsanalysen for strekningen.

SJT mener også at det er usikkerhet knyttet til muligheten for å gjøre en innsats ved brann i tunneler. Bane NOR har ansvaret for å ha løsninger som gir dekkende beredskap, inkludert at beredskapen legger til rette for at nødetatene kan gjøre en operativ innsats.

Les tilsynsrapport 2017-20.
Se alle tilsynsrapporter for jernbane.