Grenland Rail har mangler ved dokumentasjon

Grenland Rail bør sikre bedre samsvar mellom dokumentasjon og praksis, konkluderer SJT etter revisjon.

Publisert: 14.12.2017   Endret: 14.12.2017

Godsvirksomheten Grenland Rail AS er godt i gang med å gjennomføre ny organisering og bygge opp kompetanse på flere områder. Virksomheten satser i større grad på å fordele ansvar og redusere avhengigheten av enkeltpersoner. Statens jernbanetilsyn (SJT) mener det fortsatt er behov for å avklare enkelte ansvarsforhold. På flere områder beskriver Grenland Rail en praksis i tråd med kravene i lovgivningen, men det gjenstår å sikre bedre samsvar mellom dokumentasjon og praksis.

Fem avvik

I en revisjon fant SJT fem avvik fra jernbaneregelverket i Grenland Rail. I all hovedsak handler avvikene om mangel på dokumentasjon av ulike forhold ved driften:

  1. Opplæring av førere
  2. Beskrivelse av ansvarsforhold i virksomheten
  3. Årsaksanalyser ved oppfølging av uønskede hendelser og avvik
  4. Beredskapsanalyse

Det siste avviket var manglende melding til SJT ved montering av en endret bremsekomponent.

Les tilsynsrapporten om Grenland Rail.

Se alle tilsynsrapporter innen jernbane.