Godstogforetak ga SJT opplysninger

Ulykken på Storebæltsbroen i Danmark satte søkelys på godstogvogner også i Norge.

Publisert: 13.02.2019   Endret: 13.02.2019

Statens jernbanetilsyn (SJT) ba i januar alle godstogforetak på det nasjonale nettet i Norge redegjøre for om de bruker godsvogner av typen som ble brukt da gjenstander på en semitrailer blåste av et godstog og traff et møtende passasjertog på Storebæltsbroen i Danmark 2. januar i år.

Risikovurderinger og rutiner

SJT ba godstogforetakene om følgende opplysninger:

  1. Om de har transport med semihenger i Norge
  2. Om de har foretatt risikovurderinger knyttet til sikkerhetsutfordringer vedrørende innfestingen og låseanordningen på godsvogner, lastsikring i semihengere eller containere og sikker togframføring ved ekstra belastninger forårsaket av sterk vind eller annet ekstremvær
  3. Om foretakets rutiner/interne bestemmelser og tiltak om lastsikring, inkludert kontroll av last, er tilstrekkelige for sikker togframføring

SJT gjorde godstogforetakene oppmerksom på den danske tilsynsmyndighetens forbud mot all bruk av semihengere som er beregnet for transport av semitrailer. Forbudet i Danmark er gitt fordi semihengerne kan utgjøre en risiko hvis semitraileren ikke sikres tilstrekkelig i låseanordningen på semihengeren.

To godstogforetak har semihengere i Norge

Godstogforetakene har nå svart SJT. I Norge er det i dag Green Cargo og CargoNet som har semihengere av den typen som var involvert i ulykken på Storebæltsbroen. Her er svarene oppsummert fra foretakene:

  • Green Cargo og CargoNet har bestemmelser for kontroll av låsemekanismen på disse hengerne
  • Green Cargo har ytterligere innskjerpet denne typen kontroll
  • CargoNet har utgitt to rundskriv for å minne om hvor viktig kontrollen er
  • Begge foretak mener at de har tilstrekkelige systemer for å fremføre hengerne sikkert
  • Øvrige godstogforetak transporterer ikke slike semihengere per i dag

SJT forventer at erfaringer fra ulykken på Storebæltsbroen og andre uønskede hendelser vil være en del av underlaget for risikoanalyser dersom transport av semitrailer er aktuelt for godstogforetakene i fremtiden.