Gebyrfinansiering av tilsyn og tillatelser

Samferdselsdepartementet vurderer å innføre gebyrfinansiering av visse deler av tilsynets aktiviteter innen jernbane fra 2020. Jernbanebransjen vil bli involvert i arbeidet allerede i år.

Publisert: 03.07.2018   Endret: 03.07.2018

Samferdselsdepartementet har gitt Statens jernbanetilsyn (SJT) i oppdrag å lage utkast til forskrift for gebyrfinansiering av visse tjenester innen jernbane. Det er ikke avklart hvilke typer tillatelser og hvilke deler av tilsynsvirksomheten som vil bli inkludert i forskrift om gebyr.

Samferdselsdepartementet har sendt lovforslag om gebyr på høring.

SJT vil involvere berørte aktører i arbeidet og informere bransjen nærmere om det videre arbeidet før sommeren. Arbeidet vil koordineres med tilpasninger knyttet til eventuell innføring av EUs fjerde jernbanepakke der aktører i det norske jernbanemarkedet kan måtte betale gebyrer til ERA.

Det vil være departementet som eventuelt fastsetter forskriften.