Gamle Vossebanen har ikke beredskapsøvelser

Norsk Jernbaneklubb Gamle Vossebanen gjennomfører ikke beredskapsøvelser jevnlig, viser tilsynsrapport fra Statens jernbanetilsyn.

Publisert: 24.11.2017   Endret: 24.11.2017

Norsk Jernbaneklubb Gamle Vossebanen har tillatelse fra Statens jernbanetilsyn (SJT) til å kunne drive trafikk på museumsbanen fra Tunestveit til Midttun i Hordaland. Under en revisjon i september fant SJT et avvik fra jernbaneregelverket hos Gamle Vossebanen, nærmere bestemt en paragraf i museumsbaneforskriften.

Ingen planer om øvelser

Jernbanevirksomheter skal ha et sikkerhetsstyringssystem. Hensikten med et slikt system er å etablere en helhetlig styring av virksomheten for å kunne drive sikkert. Systemet skal også omfatte beredskapsplaner og -øvelser. Gamle Vossebanen har ikke gjennomført beredskapsøvelser de siste årene, og har heller ingen konkrete planer om å gjennomføre slike øvelser. Imidlertid sa representanter for Gamle Vossebanen til SJT at beredskap er en del av opplæringen av personell. Selskapet har jevnlige diskusjoner om situasjoner som kan oppstå der det for eksempel kan bli behov for å tømme toget for passasjerer.

Pålegg om utbedring

SJT har gitt Norsk Jernbaneklubb Gamle Vossebanen pålegg om å rette avviket innen 31. desember 2017.

Les tilsynsrapporten om Norsk Jernbaneklubb Gamle Vossebanen.