Felles europeiske anbefalinger for jernbanetrafikk under covid-19

Nye europeiske retningslinjer skal bidra til tryggere reiser for personell og passasjerer under pandemien.

Publisert: 10.08.2020   Endret: 10.08.2020

Det europeiske jernbanebyrået, EU-kommisjonen og European Center for Disease Prevention and Control har utviklet en såkalt jernbaneprotokoll for sikrest mulig jernbanetrafikk i forbindelse med covid-19. Disse operative retningslinjene supplerer andre tiltak fra EU-kommisjonen som skal støtte EU- og EØS-land i å gjenopprette sikker ferdsel og turisme i hele Europa.

Anbefalinger, ikke forpliktelser

Protokollen inneholder regelmessige informasjonsoppdateringer. Den gir detaljerte råd om spesifikke emner som er egnet til å ivareta helse og sikkerhet for personell og passasjerer.

Tiltakene i protokollen er anbefalinger, ikke forpliktelser. Anbefalingene vil heller ikke nødvendigvis være i tråd med hva helsemyndighetene i hvert enkelt EU- og EØS-land anbefaler til enhver tid. For eksempel har ikke norske helsemyndigheter anbefalt generell bruk av munnbind pr. i dag for antatt friske personer, slik nåværende versjon av protokollen tar til orde for.

SJT oppfordrer alle interesserte til å vurdere anbefalingene i protokollen opp mot anbefalingene fra norske helsemyndigheter.

Se europeiske og norske anbefalinger:
Covid-19-protokollen for jernbanetrafikk
Folkehelseinstituttets veileder om smittevern i kollektivtransport