Færre jernbaneulykker første halvår

Antall jernbaneulykker gikk ned første halvår i Norge. Færre avsporinger er hovedårsaken.

Publisert: 06.10.2016   Endret: 06.10.2016

I Norge hadde vi totalt 12 jernbaneulykker første halvår, men tallet kan blir enda lavere når politiet har avsluttet etterforskningene[1]. De siste årene har det vært mellom 14 og 18 jernbaneulykker i samme periode.

Avsporinger ved skifting

Siden 2014 har antall avsporinger blitt stadig færre. Hovedårsaken er færre ulykker i forbindelse med skifting, det vil si når vogner flyttes inne på terminaler. Det har ikke vært avsporinger knyttet til skifting i 2015 eller hittil i 2016.

Avsporinger ved togframføring

Så langt i år har vi hatt én ulykke med avsporing under togframføring. Det skjedde med et godstog. I hele fjor var det tre ulykker med avsporing under togframføring. Alle tre skjedde første halvår i fjor.

-        Dette er en god utvikling. Noe av forklaringen kan være at virksomhetene tar forholdsregler når det er dårlig vær og risiko for ras, sier Erik Ø. Reiersøl-Johnsen, direktør i Statens jernbanetilsyn.

Riving av kjøreledning

Det blir stadig færre tilfeller med «riving av kjøreledning», og dermed færre tilfeller med langvarig stopp i trafikken.  [1] Selvmord tas ikke med i statistikken over jernbaneulykker. Dersom politiets etterforskning viser at en hendelse var selvmord, vil hendelsen ikke bli registrert som en jernbaneulykke.