Fare for materiell i drift

Antall innrapporterte hendelser om «fare for løpsk materiell» har økt kraftig.

Publisert: 14.10.2016   Endret: 15.10.2016

Første halvår meldte jernbanevirksomhetene inn 30 slike hendelser, mot 17 hendelser i hele fjor.

- Fare for løpsk materiell gjelder risiko for at vogner kunne ha kommet ukontrollert i drift, og ikke ulykker der vognene faktisk har vært i drift på det åpne jernbanenettet. Feilene ble oppdaget i tide. Mange av hendelsene skjedde på steder med sporsperre, sier Erik Ø. Reiersøl-Johnsen, direktør i Statens jernbanetilsyn.

Tilsynet ønsker at virksomhetene skal gå sjekkrunder, kontrollere, loggføre avvik og iverksette tiltak for å unngå løpsk materiell. Mye tyder på at virksomhetene har blitt bedre til å fange opp slike saker.

Økt bevissthet

- Økningen i antall innrapporterte hendelser skyldes trolig en økt bevissthet i bransjen om hendelser som kan føre til løpsk materiell. Vi er veldig fornøyd med at mange av togselskapene har tatt tak i dette, men vet ikke om bedringen gjelder alle selskapene, sier Reiersøl-Johnsen.

De innrapporterte hendelsene gjelder enten tekniske problemer med vognene eller at man ikke har fulgt prosedyrer for å flytte materiell.

Eksempler på innrapporterte hendelser:

  • Før lasting av tog ble det oppdaget at vognen ikke var avbremset.
  • Togets bremsesystem ble tømt for luft før parkeringsbrems ble tilsatt. Alle bremsene ble altså tatt av før mekaniske bremser ble satt på.
  • Bruk av feil bremsesko. Det ble brukt en for smal bremsesko til skinnegangen.
  • Bremsen ble satt feil på, og var dermed for svak.
  • Lastepersonell tok selv av bremser og flyttet på vogner, men dette skal bare gjøres av ansatte i jernbanevirksomheten.