Faglig ekspertise for økonomisk likevekt

SJT har gitt konsulentselskapet Oeconomica DA i oppdrag å lage en metode for å vurdere de økonomiske virkningene av nye kommersielle persontransporttjenester med jernbane.

Publisert: 28.06.2019   Endret: 09.12.2019

Avtale: Christian Riis (f.v.), partner i Oeconomica DA; Mona Ljunggren, avdelingsdirektør i SJT; Tom-Reiel Heggedal i Oeconomica DA; Kemal Zulovic, seniorrådgiver i SJT.Avtale: Christian Riis (f.v.), partner i Oeconomica DA; Mona Ljunggren, avdelingsdirektør i SJT; Tom-Reiel Heggedal i Oeconomica DA; Kemal Zulovic, seniorrådgiver i SJT.

En av Statens jernbanetilsyns (SJT) oppgaver er å vurdere om nyetablering av kommersielle, grenseoverskridende persontransporttjenester med tog vil kunne ha vesentlige negative økonomiske virkninger for eksisterende kontraktsforhold om offentlig kjøp av persontransport med tog. En slik vurdering omfatter en økonomisk likevektstest.

Konsulentselskapet Oeconomica DA skal bistå SJT med å utarbeide en metode for å vurdere de økonomiske virkningene når nye kommersielle persontransporttjenester med jernbane etableres. Metoden skal bidra til at SJT er godt rustet til å gjennomføre faglig forsvarlige økonomiske virkningsanalyser ved etablering av slike persontransporttjenester.

Oppdatert: Rapporten fra Oeconomica DA ble levert i september 2019, og kan leses her.