EU-høring om sikkerhetssertifikat

Forslag til nye EU-regler for utstedelse av sikkerhetssertifikat er lagt ut til høring med frist fredag 9. juni.

Publisert: 29.05.2017   Endret: 29.05.2017

De nye EU-reglene er en rettsakt som beskriver praktiske ordninger for utstedelse av felles sikkerhetssertifikat til jernbaneforetak i henhold til sikkerhetsdirektivet 2016/798/EU i jernbanepakke IV.

EU-kommisjonen har laget utkast til en «implementing act» som kan endre de praktiske ordningene for hvordan felles sikkerhetssertifikat utstedes. Endringen kan i sin tur føre til endringer i sikkerhetsstyringsforskriften.

Høringsfrist og kopi av høringssvar

Høringen og høringsdokumentene finnes her med frist 9. juni 2017. 

Statens jernbanetilsyn (SJT) oppfordrer aktørene i Norge til å sende en kopi av sitt høringssvar til SJT, eventuelt sende en kommentar til forslaget. SJT vil gjerne danne seg en oppfatning av hvordan forslaget oppleves fra berørte virksomheter og aktører. Send tilbakemelding på e-post innen 20. juni.