EU-høring om kjøretøy på jernbane

EU-kommisjonen har en høring med frist 20. desember om kjøretøytillatelser og tekniske spesifikasjoner for samtrafikk.

Publisert: 05.12.2019   Endret: 05.12.2019

Hvis Norge slutter seg til den fjerde jernbanepakken, vil Det europeiske jernbanebyrået (ERA) utstede tillatelser for jernbanekjøretøy som benyttes i grensekryssende trafikk. Gjennomføringsforordningen fra EU-kommisjonen som nå er ute på høring skal klargjøre hvilke tekniske spesifikasjoner for samtrafikk som vil gjelde når jernbanekjøretøy skal benyttes i mer enn ett EU- eller EØS-land.

Konkret omhandler forslaget bestemmelser om bruksendring av kjøretøy og utvidelse av driftsområde. Gjennomføringsforordningen skal også styrke samarbeidet mellom ERA og nasjonale sikkerhetsmyndigheter for mest mulig effektiv saksbehandling i en tillatelsesprosess.

Se utkast til gjennomføringsforordning og mulighet til å gi innspill.