Endring i helseattest for førere

Statens jernbanetilsyn (SJT) har forenklet helseattesten som anvendes for undersøkelse i henhold til førerforskriften med virkning fra 3. juni 2019.

Publisert: 28.05.2019   Endret: 28.05.2019

Forenklingen av helseattesten er innført basert på henvendelser fra leger og psykologer som utfører undersøkelsen av førere i henhold til førerforskriften.

Heretter kan legen krysse av for «godkjent» / «oppfyller helsekravene» om helsekravene er ansett oppfylt.
Hvis helsekravene er ansett ikke oppfylt på varig basis, krysser legen av for «ikke godkjent» / «oppfyller ikke helsekravene». Da vil førerbeviset bli tilbakekalt, og det må makuleres. For at føreren skal få tilbake førerbeviset, må vedkommende søke på nytt og fremlegge godkjent helseattest etter kravene om søknad om førerbevis (førerforskriftens § 10).

Hvis helsekravene er ansett som midlertidig ikke oppfylt, krysser legen av for «midlertidig ikke godkjent». Legen kan også krysse av for årsak. Da kan SJT få en pekepinn på hvor lenge føreren ikke er godkjent. I disse tilfellene vil SJT midlertidig tilbakekalle førerbeviset, men det blir ikke makulert.