Endring av førerforskriften

Førerforskriften er blitt endret av Statens jernbanetilsyn (SJT) i juli på bakgrunn av høringsinnspill tidligere i år.

Publisert: 02.08.2017   Endret: 02.08.2017

Endringene i førerforskriften tydeliggjør bestemmelsene i paragrafene 17, 18, 20 og 21, men medfører ikke materielle endringer. Spesielt tydeliggjøres forholdene rundt opplæringssentre. Kravet til at opplæring skjer ved et godkjent opplæringssenter gjelder både for infrastruktur og kjøretøy. Opplæring på norsk infrastruktur må foregå på opplæringssentre godkjent i Norge.

For øvrig er det ingen andre endringer i forhold til utkastet som var på høring.

SJT vil høsten 2017 oppdatere veiledere om førerforskriften for å gjenspeile endringene.

Se oppdatert førerforskrift.