Delta i formøte før møter i RISC

Samferdselsdepartementet inviterer til formøte for møte i RISC, og jernbanevirksomhetene kan nominere deltaker i møtet.

Publisert: 11.06.2021   Endret: 11.06.2021

Samferdselsdepartementet ønsker å involvere jernbaneaktørene i størst mulig grad ved regelverksutviklingen i EU/EØS. Derfor inviteres aktørene til et åpent formøte før neste møte i komiteen for jernbanesikkerhet og samtrafikkevne (RISC). Departementet ønsker å etablere en fast ordning med formøter til møtene i RISC-komiteen og den tilhørende ekspertgruppa for gjennomføring av EUs fjerde jernbanepakke.

Formøtet vil være digitalt, og finner sted torsdag 24. juni klokka 10.00–11.00. Møtet vil ledes av statssekretær John-Ragnar Aarset.

Jernbanevirksomhetene kan nominere deltaker og et fast kontaktpunkt til møtet ved å gi beskjed til erik.syvertsen@sd.dep.no innen mandag 21. juni. De nominerte vil så få tilsendt en lenke til møtet.