Bransjemøte på nett om risikovurderinger

Statens jernbanetilsyn (SJT) inviterer til bransjemøte om risikovurderinger innen sikkerhet og sikring mandag 25. mai / onsdag 27. mai / fredag 29. mai 2020.

Publisert: 12.05.2020   Endret: 20.05.2020

Risikovurderinger er et spesielt satsningsområde for SJT i 2020. Vi vil i møtet presentere problemstillinger innen risikovurderinger som vi mener er utfordrende for jernbanebransjen.

Temaene er valgt basert på hva vi har observert på tilsyn og i tillatelsesprosesser.

Vi presenterer blant annet resultater av to kartlegginger om risikovurderinger innen sikkerhet og sikring, inkludert IKT-systemer. Bransjemøtet vil også brukes til å kartlegge videre veiledningsbehov innen risikovurderinger.

Nettmøtet holdes i Microsoft Teams. Vi legger opp til dialog i møtet om det du mener er utfordrende. Innspill er et godt bidrag til mest mulig relevant veiledning om risikovurderinger utover i året.

Praktiske detaljer

  • Dato: mandag 25. mai / onsdag 27. mai / fredag 29. mai
  • Gi beskjed om hvilket av de tre møtene du vil delta i
  • Meld deg på ved å sende e-post til sekretar@sjt.no
    (emne: «Påmelding bransjemøte») senest fredag 22. mai klokka 11
  • Tidspunkt: 09.00-11.30