Bane NOR må fortsatt bli bedre

SJT påpeker etter tilsyn at Bane NOR må fortsette å utføre tiltak for å begrense risikoen med arbeid i og ved spor.

Publisert: 14.12.2017   Endret: 14.12.2017

Statens jernbanetilsyn (SJT) har gjennom flere år satt temaet om styring av leverandører på dagsordenen i sin tilsynsvirksomhet – også tilsyn med Bane NOR. Bane NOR benytter en rekke leverandører til å utføre vedlikehold av infrastruktur og bygge ny infrastruktur på jernbanen. Leverandørene skal forholde seg til Bane NORs detaljerte bestemmelser om arbeid i og ved sporet.

Rutinene må følges bedre

I flere tilsynsrapporter har SJT påpekt at Bane NOR må utføre tiltak for å begrense risikoen med leverandørers arbeid i og ved spor. Under et tilsyn med Bane NOR i oktober 2017 påpekte SJT at tilsynet fortsatt mottar et større antall uønskede hendelser knyttet til arbeid som utføres av leverandører i og ved spor. SJT gjennomgikk fire innrapporterte hendelser som SJT mener er representative for rapportene som mottas. Hendelsene indikerer at Bane NORs leverandører ikke etterlever rutiner for arbeid i og ved spor godt nok.

Bane NOR redegjorde under tilsynet for prosesser som er satt i gang for saksbehandling av uønskede hendelser knyttet til arbeid i og ved spor. Prosessene skal gi en bedre saksbehandling og oppfølging av uønskede hendelser. SJT konkluderer i sin tilsynsrapport at det gjenstår en del avklaringer og implementeringer av prosessene.

Les tilsynsrapporten om Bane NOR.

Se alle tilsynsrapporter innen jernbane.