Åpen høring om EUs hvitbok på transportområdet

EU-kommisjonen gjennomfører en åpen høring om alle områdene der EUs hvitbok fra 2011 hadde policy-forslag.

Publisert: 06.08.2020   Endret: 06.08.2020

Dette er en åpen høring hvor alle organisasjoner og innbyggere inviteres til å komme med innspill til arbeidet. Høringsperioden er 1. juli–23. september 2020.

Evalueringen tar for seg alle områder der EUs hvitbok fra 2011 om transport kom med politiske forslag, for eksempel å:

  • fjerne barrierer for å realisere et enhetlig transportmarked i EU
  • fremme innovasjon
  • forbedre infrastruktur
  • redusere utslipp

Les mer om høringen fra EU-kommisjonen.