Nyheter http://sjt.no/jernbane/nyheter/ EU-kommisjonens sjette rapport om jernbanemarkedet i EU/EØS Rapporten inneholder statistikk om Norge som aktørene har rapportert til Statens jernbanetilsyn. http://sjt.no/jernbane/nyheter/eu-kommisjonens-sjette-rapport-om-jernbanemarkedet-i-eueos/ Mon, 04 Mar 2019 13:31:59 GMT fbda5640-4b63-44bb-9a85-a0d068b61946 Den fjerde jernbanepakken utsettes til 2020 Samferdselsdepartementet har besluttet at den tekniske delen av EUs fjerde jernbanepakke gjennomføres i norsk rett i juni 2020. http://sjt.no/jernbane/nyheter/den-fjerde-jernbanepakken-utsettes-til-2020/ Fri, 01 Mar 2019 14:14:37 GMT 22cf06da-049d-4185-93c2-35f55c489559 Høring om ny ECM-forordning EU-kommisjonen foreslår at alle kjøretøy som skal brukes på jernbanenettet skal være tilordnet en sertifisert enhet ansvarlig for vedlikehold. http://sjt.no/jernbane/nyheter/horing-om-ny-ecm-forordning/ Mon, 25 Feb 2019 13:17:51 GMT d922ebb3-3f64-4b33-881f-5aff635c9969 Modenhetsmodell for styring lansert Bruk modenhetsmodellen for å få en pekepinn på hvor godt et styringssystem fungerer på et gitt tidspunkt. http://sjt.no/jernbane/nyheter/modenhetsmodell-for-styring-lansert/ Wed, 13 Feb 2019 12:28:46 GMT b547ca45-badd-46cf-b0ce-225210d58420 Godstogforetak ga SJT opplysninger Ulykken på Storebæltsbroen i Danmark satte søkelys på godstogvogner også i Norge. http://sjt.no/jernbane/nyheter/godstogforetak-ga-sjt-opplysninger/ Wed, 13 Feb 2019 08:03:29 GMT 32e8801d-4683-4877-90c8-25ee84b4076b Innføring av den fjerde jernbanepakken i EU Om lag en tredjedel av EU-landene skal etter planen innføre den fjerde jernbanepakken 16. juni 2019. http://sjt.no/jernbane/nyheter/innforing-av-den-fjerde-jernbanepakken-i-eu/ Thu, 07 Feb 2019 10:48:10 GMT 1bfd802e-4a65-45b8-9fb7-e639f86048d4 Flere hendelser rapportert på jernbanen Cirka 22.000 hendelser ble rapportert i 2018, mot 19.500 i 2017. http://sjt.no/jernbane/nyheter/flere-hendelser-rapportert-pa-jernbanen/ Tue, 05 Feb 2019 10:44:12 GMT 8a3166c7-2d7b-409e-8643-f491cba22dcf Internasjonalt samarbeid mellom markedsovervåkingsorganer Europeiske markedsovervåkere etablerer felles forståelse av prinsipper for samarbeid. http://sjt.no/jernbane/nyheter/internasjonalt-samarbeid-mellom-markedsovervakingsorganer/ Tue, 22 Jan 2019 13:46:32 GMT aeededc6-7c4e-423b-a78a-db1b87c3e7e3 Sikring og fastholding av tog Statens jernbanetilsyn presiserer krav til håndbrems og parkeringsbrems overfor aktørene på jernbanen. http://sjt.no/jernbane/nyheter/sikring-og-fastholding-av-tog/ Mon, 21 Jan 2019 14:29:31 GMT 439e5e8f-1cac-4bb6-b67a-d8078c61e655 Godstogforetak må gi SJT opplysninger Ulykken på Storebæltsbroen i Danmark setter søkelys på godstogvogner også i Norge. http://sjt.no/jernbane/nyheter/godstogforetak-ma-gi-sjt-opplysninger/ Wed, 16 Jan 2019 14:33:09 GMT f0d4bb8c-63a0-4309-8eee-683ad239be12 Opplæring i bruk av one-stop shop Statens jernbanetilsyn videreformidler en invitasjon fra Det europeiske jernbanebyrået om opplæring i å bruke søkeportalen. http://sjt.no/jernbane/nyheter/opplaring-i-bruk-av-one-stop-shop/ Thu, 10 Jan 2019 13:44:16 GMT 5937c964-68e5-4628-a4c0-48f1ff50a145 Gode tilbakemeldinger om saksbehandling I en brukerundersøkelse svarer jernbanebransjen at den ser på SJTs saksbehandling som effektiv og veiledningsmøtene som nyttige. http://sjt.no/jernbane/nyheter/gode-tilbakemeldinger-om-saksbehandling/ Wed, 12 Dec 2018 14:18:34 GMT fe56c679-6276-43c4-a089-35e791ecac17 Færre ulykker med T-bane enn trikk T-banen i Oslo kjører tre ganger så mange passasjerkilometer som trikkene i Oslo, Bergen og Trondheim til sammen, men rapporterer inn færre ulykker, ifølge en ny sikkerhetsrapport. http://sjt.no/jernbane/nyheter/farre-ulykker-med-t-bane-enn-trikk/ Wed, 21 Nov 2018 13:28:56 GMT 919f3ccb-b55a-436a-abb5-706d78d9271d Oppdatert veileder om infrastruktur SJT har publisert en oppdatert veileder om melding og søknad for jernbaneinfrastruktur på jernbanenettet. http://sjt.no/jernbane/nyheter/oppdatert-veileder-om-infrastruktur/ Wed, 31 Oct 2018 16:46:12 GMT 50a6809d-7db5-44e4-8517-ba9a532b8a68 Flere jernbaneulykker i sommer I perioden mai til august 2018 fikk Statens jernbanetilsyn rapporter om åtte jernbaneulykker, mot seks i samme periode året før. http://sjt.no/jernbane/nyheter/flere-jernbaneulykker-i-sommer/ Fri, 14 Sep 2018 11:05:14 GMT 3b98dc04-47da-4a66-a297-7cdc22ade14b Nye høringer Høringene omfatter sikkerhet, samtrafikk, krav til meldermyndigheten og samsvarsvurderingsorganer og TSI-styring, kontroll og signal på jernbanenettet. http://sjt.no/jernbane/nyheter/nye-horinger/ Fri, 31 Aug 2018 14:38:07 GMT 824e73ad-9a36-4dfd-a0c1-561222f9b83b Frykter redusert tunnelsikkerhet Statens jernbanetilsyn er kritisk til at Bane NOR bygger tunneler uten slokkevann og mekanisk ventilasjon. http://sjt.no/jernbane/nyheter/frykter-redusert-tunnelsikkerhet/ Wed, 29 Aug 2018 11:25:29 GMT 7d94bf38-2571-4844-bae8-b09fdf83d120 Se programmet for SJT-konferansen Onsdag 17. oktober arrangerer Statens jernbanetilsyn årets konferanse på Radisson Blu Scandinavia Hotel i Oslo («SAS-hotellet»). http://sjt.no/jernbane/nyheter/meld-deg-pa-sjt-konferansen/ Tue, 21 Aug 2018 10:43:09 GMT e49cdd38-b60d-4484-ae43-c76f52c000ed Tre høringer med frist i august Høring omhandler felles sikkerhetsmetode for sikkerhetsstyringssystem, felles sikkerhetssertifikat og regler for ERAs klageorgan. http://sjt.no/jernbane/nyheter/tre-horinger-med-frist-i-august/ Tue, 31 Jul 2018 13:32:22 GMT ec248225-f8fb-4bed-b5b8-44249acf3526 Bedre informasjon om markedene for jernbanetjenester Statens jernbanetilsyn skal samle inn mer markedsdata fra aktørene i jernbanesektoren for å få bedre innblikk i hvordan markedene fungerer. http://sjt.no/jernbane/nyheter/bedre-informasjon-om-markedene-for-jernbanetjenester/ Wed, 04 Jul 2018 13:27:39 GMT 00859ac2-6cbc-4b1d-812c-22b854edff1b Gebyrfinansiering av tilsyn og tillatelser Samferdselsdepartementet vurderer å innføre gebyrfinansiering av visse deler av tilsynets aktiviteter innen jernbane fra 2020. Jernbanebransjen vil bli involvert i arbeidet allerede i år. http://sjt.no/jernbane/nyheter/gebyrfinansiering-av-tilsyn-og-tillatelser/ Tue, 03 Jul 2018 15:24:11 GMT bf450d94-5894-4bf1-b958-f02b553ebe35 Status for kjøretøytillatelser Se SJTs presentasjon om kjøretøytillatelser i forbindelse med den fjerde jernbanepakken. http://sjt.no/jernbane/nyheter/status-for-kjoretoytillatelser/ Thu, 21 Jun 2018 13:38:40 GMT f0ba571d-a2b2-483e-91c0-d1c3c5399c01 EUs fjerde jernbanepakke Statens jernbanetilsyn vil ha samme rolle som før med å føre tilsyn med jernbaneaktørene i Norge dersom Stortinget vedtar at Norge skal slutte seg til EUs jernbanepakke. Formålet med pakkens sikkerhetsdirektiv er å opprettholde eller bedre sikkerheten. http://sjt.no/jernbane/nyheter/eus-fjerde-jernbanepakke/ Fri, 15 Jun 2018 14:07:51 GMT 90131315-43b5-419f-80e6-6d8e43263969 Sikring i teori og praksis Regelverk, risiko, roller og plikter var i søkelyset da SJT belyste temaet sikring for et fullsatt møterom med deltakere fra jernbanebransjen. http://sjt.no/jernbane/nyheter/sikring-i-teori-og-praksis/ Wed, 13 Jun 2018 13:37:56 GMT e158be32-c026-4413-a021-e798d41c1d14 Enhet ansvarlig for vedlikehold ERA vurderer om sertifisering av «enhet ansvarlig for vedlikehold» skal gjelde for alle typer kjøretøy, og ikke bare for godsvogner som i dag. http://sjt.no/jernbane/nyheter/enhet-ansvarlig-for-vedlikehold/ Wed, 06 Jun 2018 13:35:26 GMT ae3a644e-b7f9-4d4f-ac56-ee3fda845a76 NVR oppgraderes fredag 8. juni Nasjonalt kjøretøyregister er ikke tilgjengelig fredag 8. juni mellom klokka 9 og 13. http://sjt.no/jernbane/nyheter/nvr-oppgraderes-fredag/ Tue, 05 Jun 2018 10:20:43 GMT 6e863305-6efe-4649-af4a-c1a34897d9a2 Flere avsporinger på jernbanen I årets fire første måneder skjedde 43 avsporinger på jernbanen, mot 26 i samme periode året før, viser tall fra Statens jernbanetilsyn. http://sjt.no/jernbane/nyheter/flere-avsporinger-pa-jernbanen-i-vinter/ Thu, 31 May 2018 14:37:19 GMT 82ebd4e9-3c71-4daf-8e65-c98e272cfc67 Har du spørsmål om den fjerde jernbanepakken? Send en e-post til Statens jernbanetilsyn. Intet spørsmål er for stort eller for lite! http://sjt.no/jernbane/nyheter/har-du-sporsmal-om-den-fjerde-jernbanepakken/ Fri, 25 May 2018 10:48:16 GMT 03195b36-7efd-498b-a470-37c693221df7 ERA innfører gebyrer ERA (det europeiske jernbanebyrået) innfører gebyrer og avgifter for å behandle søknader om sikkerhetssertifikater, signalsystemer og tillatelser knyttet til kjøretøy. EUs gebyrordning trer i kraft 16. juni 2019, som en del av den fjerde jernbanepakken. http://sjt.no/jernbane/nyheter/era-innforer-gebyrer/ Thu, 24 May 2018 13:07:30 GMT 9db207f4-915c-4d31-89b4-08ddc6c84040 Morgenmøte om sikring Statens jernbanetilsyn inviterer til morgenmøte om sikring mot terror og sabotasje 13. juni i Oslo. http://sjt.no/jernbane/nyheter/morgenmote-om-sikring2/ Wed, 23 May 2018 13:45:11 GMT 3c488c6a-c34c-4757-b008-4cb19dddc331 Tiltak mot mangler i Hector Rail Hector Rail AB har satt i verk tiltak etter tilsyn om temaer som lastsikring/skifting, føreropplæring og oppfølging av avvik. http://sjt.no/jernbane/nyheter/tiltak-mot-mangler-i-hector-rail/ Wed, 16 May 2018 15:54:56 GMT 173c4565-ddeb-4b88-a674-659becf80699 Eierskap til beredskap – Jernbanevirksomhetene må ha eierskap til beredskap for å stå rustet når situasjoner oppstår, sa innsatsleder Erik Hestvik i Oslo politidistrikt under SJTs morgenmøte om beredskap. http://sjt.no/jernbane/nyheter/eierskap-til-beredskap2/ Mon, 30 Apr 2018 11:19:35 GMT 53c87a56-be06-4b89-8114-9c6983cd3a4a Etablering av kommersiell persontransport EU-kommisjonen har sendt ut på høring utkast til ny forordning om betingelser for å etablere kommersielle persontransporttjenester på nasjonale strekninger. Frist for innspill er 18. mai. http://sjt.no/jernbane/nyheter/etablering-av-kommersiell-persontransport/ Mon, 30 Apr 2018 11:16:02 GMT c1c4ef76-6706-4fc7-afe1-0a354eec29d2 Tidsfrister i saksbehandlingen SJT skal ferdigbehandle søknader om tillatelser for kjøretøy og jernbaneinfrastruktur så raskt som mulig. http://sjt.no/jernbane/nyheter/tidsfrister-i-saksbehandlingen/ Fri, 20 Apr 2018 16:34:18 GMT 0d8389e5-668a-4ea1-910e-ef60d2b06b42 Sporveiens roller kan bli tydeligere Sporveien har fortsatt behov for å gjøre rollene tydeligere knyttet til styringssystemer og interne avtaler. http://sjt.no/jernbane/nyheter/sporveiens-roller-kan-bli-tydeligere/ Fri, 20 Apr 2018 16:15:16 GMT e3d2b61a-1ec6-40f5-a9a5-b47daa638322 Morgenmøte om beredskap Statens jernbanetilsyn inviterer jernbanevirksomheter til morgenmøte om beredskap 26. april i Oslo. Temaet er blant annet rollefordeling og organisering av arbeidet på et skadested. http://sjt.no/jernbane/nyheter/morgenmote-om-beredskap/ Wed, 04 Apr 2018 14:23:10 GMT a97953dd-6b75-4171-ab3e-071348fc8c77 Hold av datoen for årets konferanse 17. oktober 2018 arrangerer Statens jernbanetilsyn (SJT) årets konferanse om sikkerhet, samtrafikk og sunn konkurranse på jernbanen. http://sjt.no/jernbane/nyheter/hold-av-datoen-for-arets-konferanse/ Fri, 23 Mar 2018 16:49:09 GMT 6ec83bc8-da1d-418a-b483-40bf4d11bb72 Konstruktive, men krevende tilsyn Bane NOR mener SJT har relevante tilsyn, men med litt for mange kontrollspørsmål. http://sjt.no/jernbane/nyheter/konstruktive-men-krevende-tilsyn/ Fri, 23 Mar 2018 11:04:19 GMT c0877ee0-1ca7-4318-a7f3-0ba4787896dd SJT saknar tiltak hos Bane NOR Bane NOR bør i større grad setje planar ut i livet for å rette avvik. http://sjt.no/jernbane/nyheter/sjt-saknar-tiltak-hos-bane-nor/ Tue, 20 Mar 2018 10:58:23 GMT 92c37eab-bb5b-4b98-a84e-1d884abf8b99 Sporveien Trikken må vurdere risiko mer jevnlig Sporveien Trikken har mangler i sin dokumenterte oppfølging av risikovurderinger, viser tilsynsrapport fra SJT. http://sjt.no/jernbane/nyheter/sporveien-trikken-ma-vurdere-risiko-mer-jevnlig/ Mon, 19 Mar 2018 13:22:47 GMT 52073c09-70c6-4deb-bf8d-288e29f3e5cd Portalen «one-stop shop» under utvikling I fremtiden skal søknader om sikkerhetssertifikater og tillatelser knyttet til kjøretøy sendes via en nettportal kalt «one-stop shop». http://sjt.no/jernbane/nyheter/portalen-one-stop-shop-under-utvikling/ Fri, 16 Mar 2018 16:42:19 GMT 46ef1b20-2d18-4686-b1e1-0856ba7957b6 Anskaffelser i søkelyset for 2018 Statens jernbanetilsyn (SJT) vil i tilsynsprogrammet for 2018 prioritere blant annet tilsyn med sikkerhetsstyring av anskaffelser. http://sjt.no/jernbane/nyheter/anskaffelser-i-sokelyset-for-2018/ Fri, 16 Mar 2018 15:32:09 GMT 199644d2-0851-459c-a28b-13c5551c5764 Flere ulykker på jernbanen 20 jernbaneulykker inntraff på jernbanenettet i 2017, viser foreløpige tall fra Statens jernbanetilsyn (SJT). http://sjt.no/jernbane/nyheter/flere-ulykker-pa-jernbanen-2017/ Fri, 16 Mar 2018 11:16:46 GMT f2f8ca9c-74a2-475b-b771-9af1f82a9797 Avvik må håndteres bedre Jernbanevirksomhetene må fortsatt bli flinkere til å identifisere årsaker til avvik. http://sjt.no/jernbane/nyheter/avvik-ma-handteres-bedre/ Mon, 12 Feb 2018 12:29:04 GMT 3ebf125c-d9c0-4cf5-87c1-92b70bf5b72d Bane NOR skal styrkje risikovurderingane Bane NOR skal byggje ein meir robust organisasjon for fagleg støtte og rettleiing når det gjeld risikovurderingar. http://sjt.no/jernbane/nyheter/bane-nor-skal-styrkje-risikovurderingane/ Thu, 01 Feb 2018 11:15:38 GMT b5114ad3-26a9-4296-9887-bec385945844 Bransjen stort sett fornøyd med saksbehandling Aktørene på jernbanen har gitt synspunkter på saksbehandlingen i tillatelsesprosesser for kjøretøy og infrastruktur. http://sjt.no/jernbane/nyheter/bransjen-stort-sett-fornoyd-med-saksbehandling/ Mon, 29 Jan 2018 09:31:57 GMT 6e6482ff-f730-43f9-ae91-a1a6bc8b8086 Handlingsplan for beredskap i Bane NOR Bane NOR har i tilsynsmøte redegjort for handlingsplan for beredskap mot utilsiktede hendelser. http://sjt.no/jernbane/nyheter/handlingsplan-for-beredskap-i-bane-nor/ Fri, 19 Jan 2018 14:17:51 GMT 39ff1478-3f07-4f0b-a68f-bfb05c11568a Interne revisjoner i Bane NOR Bane NOR har tatt i bruk en ny konsernprosedyre for interne revisjoner. http://sjt.no/jernbane/nyheter/interne-revisjoner-i-bane-nor/ Fri, 19 Jan 2018 14:13:41 GMT 9a30603f-8060-4b4b-b89f-d786db4788fb Bane NOR må fortsatt bli bedre SJT påpeker etter tilsyn at Bane NOR må fortsette å utføre tiltak for å begrense risikoen med arbeid i og ved spor. http://sjt.no/jernbane/nyheter/bane-nor-ma-fortsatt-bli-bedre/ Thu, 14 Dec 2017 12:49:07 GMT 72419643-add0-4259-8575-a85ac3c79fc0 Grenland Rail har mangler ved dokumentasjon Grenland Rail bør sikre bedre samsvar mellom dokumentasjon og praksis, konkluderer SJT etter revisjon. http://sjt.no/jernbane/nyheter/grenland-rail-har-mangler-i-dokumentasjon/ Thu, 14 Dec 2017 12:44:16 GMT dd8d476e-b506-4521-bc99-b6a7120f69cb Sikringsforskrifta er endra Informasjon belagt med taushet skal kunne delast med andre enn dei som i dag er direkte underlagt teieplikta. http://sjt.no/jernbane/nyheter/sikringsforskrifta-er-endra/ Wed, 13 Dec 2017 11:41:09 GMT ebb6e6b6-1969-41e9-bd2c-7bc0eb704ea9 Gamle Vossebanen har ikke beredskapsøvelser Norsk Jernbaneklubb Gamle Vossebanen gjennomfører ikke beredskapsøvelser jevnlig, viser tilsynsrapport fra Statens jernbanetilsyn. http://sjt.no/jernbane/nyheter/gamle-vossebanen-har-ikke-beredskapsovelser/ Fri, 24 Nov 2017 09:19:18 GMT f5759e9c-d927-47fe-aaca-f1f281b835ab Tågab må redegjøre for risikovurdering Tågåkeriet i Bergslagen AB må redegjøre for hvordan foretaket følger opp risikovurderingen av den norske delen av sin virksomhet. http://sjt.no/jernbane/nyheter/tagab-ma-redegjore-for-risikovurdering/ Fri, 24 Nov 2017 09:14:19 GMT b8651767-1fcc-49a8-86fc-cb8da0c828b2 Flere ulykker på jernbanen 13 jernbaneulykker er bekreftet på jernbanenettet de første åtte månedene i 2017, mot 10 i samme periode året før. http://sjt.no/jernbane/nyheter/flere-ulykker-pa-jernbanen/ Mon, 20 Nov 2017 14:48:19 GMT d70670c2-e9de-4c88-9a02-2b5fe4681f98 Nytt skjema for endringer i det nasjonale kjøretøyregisteret (NVR) Det digitale skjemaet kan benyttes for alle nyregistreringer, endringer og tilbakekallinger. http://sjt.no/jernbane/nyheter/nytt-skjema-for-endringer-i-kjoretoyregister/ Fri, 10 Nov 2017 14:22:12 GMT 4c004ff9-35cf-48d3-be88-d36419197348 Ny fremgangsmåte og praktiske tips Veileder om sikkerhetsstyring av anskaffelser erstatter veileder om leverandørstyring. http://sjt.no/jernbane/nyheter/ny-fremgangsmate-og-praktiske-tips/ Thu, 02 Nov 2017 16:12:52 GMT 4366c7e3-ae57-4c72-9025-9f86535cb615 Grensesnitt og sikkerhet Håndtering av grensesnitt var overordnet tema for Statens jernbanetilsyns årlige sikkerhetsseminar for jernbanebransjen. http://sjt.no/jernbane/nyheter/seminar-om-grensesnitt/ Wed, 25 Oct 2017 13:17:16 GMT 0411b145-2c47-411b-bec0-bbff471ec1a5 Overgangsperiode for utpekt organ forlenges Statens jernbanetilsyn (SJT) forlenger overgangsordningen for bruk av utpekt organ (DeBo) for prosjekter innen jernbaneinfrastruktur. http://sjt.no/jernbane/nyheter/overgangsperiode-for-utpekt-organ-forlenges/ Thu, 05 Oct 2017 12:08:49 GMT 9dab3fda-f56f-459f-9fa4-4c36a38e808f Nasjonale gjennomføringsplaner Nasjonale gjennomføringsplaner for Technical Specifications for Infrastructure, Energy og Persons with Reduced Mobility (TSI INF, ENE og PRM) er publisert på sjt.no. http://sjt.no/jernbane/nyheter/nasjonale-gjennomforingsplaner/ Thu, 14 Sep 2017 08:07:27 GMT e14585e8-6f23-4936-b8dc-4908a9bfe0f0 Gjennomføringsplan for TSI OPE Statens jernbanetilsyn (SJT) har utarbeidt ein nasjonal gjennomføringsplan for TSI OPE og meldt planen til ESA. http://sjt.no/jernbane/nyheter/gjennomforingsplan-for-tsi-ope/ Fri, 08 Sep 2017 14:10:55 GMT 2dcd6b6f-5544-4487-a166-5c79afaadf67 Nye rutiner for å følge opp avvik Ledelsen i Bane NOR skal følge opp avvik identifisert i interne revisjoner for å ha nødvendig kontroll med sikkerheten, bekrefter virksomheten etter tilsynsmøter med Statens jernbanetilsyn. http://sjt.no/jernbane/nyheter/nye-rutiner-for-a-folge-opp-avvik/ Mon, 04 Sep 2017 12:18:52 GMT 29dae1ff-780d-40d4-bff9-9c8991801a20 Farlige situasjoner på plattformer Siden starten av 2016 har Statens jernbanetilsyn mottatt over 250 rapporter om hendelser på plattformer for jernbane og T-bane som kunne ført til ulykker. http://sjt.no/jernbane/nyheter/farlige-situasjoner-pa-plattformer/ Mon, 04 Sep 2017 11:54:05 GMT 70e9b15a-bd5c-4165-be42-3b6ed6ff7ee8 Høring om felles sikkerhetsmetode for sikkerhetsstyring EU-kommisjonen ønsker å slå sammen to sikkerhetsmetoder. http://sjt.no/jernbane/nyheter/horing-om-felles-sikkerhetsmetode-for-sikkerhetsstyring/ Wed, 30 Aug 2017 11:38:55 GMT ca8b579a-0205-411a-aa2a-a4bdc9410cb8 Slik blir EU-regler til norske regler Statens jernbanetilsyn inviterte jernbanevirksomheter til morgenmøte 14. september i Oslo om hvordan EU-regler tas inn i norsk rett. http://sjt.no/jernbane/nyheter/slik-blir-eu-regler-til-norske-regler/ Thu, 24 Aug 2017 13:38:55 GMT d3c3b992-bc23-4351-9651-8361461297ca Høringssvar fra SJT SJT har svart på høring fra EU-kommisjonen om oppdatert utkast til gjennomføringsforordning om tilgang til serviceanlegg og jernbanerelaterte tjenester. http://sjt.no/jernbane/nyheter/horingssvar-fra-sjt/ Mon, 21 Aug 2017 11:50:20 GMT 10ba89d3-dc66-41c7-8e77-b556931141e4 Endring av førerforskriften Førerforskriften er blitt endret av Statens jernbanetilsyn (SJT) i juli på bakgrunn av høringsinnspill tidligere i år. http://sjt.no/jernbane/nyheter/endring-av-forerforskriften/ Wed, 02 Aug 2017 13:45:06 GMT 6de6ffeb-a35f-4b77-8e20-5f748541876c Høring om EU-forordning EU-kommisjonen har lagt ut et oppdatert høringsutkast til forordning om tilgang til serviceanlegg og jernbanerelaterte tjenester. http://sjt.no/jernbane/nyheter/horing-om-eu-forordning/ Mon, 31 Jul 2017 14:30:54 GMT 4df70dac-c6a9-4282-83c3-b216f5b482e7 Bane NOR forskjellsbehandler aktørene på Gardermoen Statens jernbanetilsyn pålegger Bane NOR og Flytoget å endre avtale om Flytogets rettigheter ved Gardermoen stasjon. http://sjt.no/jernbane/nyheter/bane-nor-forskjellsbehandler-aktorene-pa-gardermoen/ Tue, 04 Jul 2017 11:33:59 GMT 0b489206-ba03-40b9-9130-4bd1fb347d42 Bane NOR må sette i verk strakstiltak Statens jernbanetilsyn (SJT) har pålagt Bane NOR å sette i verk tiltak innen 5. juli for å sikre at leverandører følger bestemmelser om sikkerhet når de arbeider i og ved jernbanesporet. http://sjt.no/jernbane/nyheter/bane-nor-ma-sette-i-verk-strakstiltak/ Tue, 04 Jul 2017 11:17:33 GMT 1cef73cf-9b46-4d4f-8e00-791ea8dd6009 Fleire ulukker med trikk i 2016 Statens jernbanetilsyn (SJT) fekk innrapportert ti ulukker med sporvogn og trikk i 2016, mot åtte året før. http://sjt.no/jernbane/nyheter/fleire-ulukker-med-trikk-i-2016/ Thu, 29 Jun 2017 10:20:41 GMT 9015e50f-9c12-42fa-bfff-fd9393cbb79e Oppdatert veileder for virksomheter SJT har publisert en oppdatert veileder om førerforskriften for jernbanevirksomheter. http://sjt.no/jernbane/nyheter/oppdatert-veileder-for-virksomheter/ Mon, 12 Jun 2017 12:07:09 GMT c674350a-15cb-4764-a250-4d86039a2ab3 Tilgang til serviceanlegg og tenester Statens jernbanetilsyn (SJT) gjennomgjekk noverande og komande regelverk om tilgang til serviceanlegg og tenester under morgonmøtet 7. juni. http://sjt.no/jernbane/nyheter/tilgang-til-serviceanlegg-og-tenester/ Wed, 07 Jun 2017 14:02:35 GMT be32f4d7-9e17-48ad-880d-631f150c1f64 Ny TSI teke inn i norsk rett TSI styring, kontroll og signal er vedteken og er blitt sett i kraft i norsk rett. http://sjt.no/jernbane/nyheter/ny-tsi-teke-inn-i-norsk-rett/ Thu, 01 Jun 2017 10:38:48 GMT bcdf37a2-b10d-49a8-a61e-c251fcbe2131 Dialog om sikkerhet I regelmessige kontaktmøter blir Statens jernbanetilsyn (SJT) og andre etater bedre kjent med hverandres oppgaver. http://sjt.no/jernbane/nyheter/dialog-om-sikkerhet/ Tue, 30 May 2017 16:34:34 GMT 6684aa94-d56b-4daf-bbfb-3df0d86d4532 EU-høring om sikkerhetssertifikat Forslag til nye EU-regler for utstedelse av sikkerhetssertifikat er lagt ut til høring med frist fredag 9. juni. http://sjt.no/jernbane/nyheter/eu-horing-om-sikkerhetssertifikat/ Mon, 29 May 2017 14:25:26 GMT c16d4a40-9169-462a-968b-8f9cb39ce0dd «Dei gamle» dominerer innan persontransport Dei tidlegare statsmonopola dominerer framleis marknaden for persontransport på jarnbane, viser ny rapport. http://sjt.no/jernbane/nyheter/dei-gamle-dominerer-fortsatt-innan-persontransport/ Wed, 24 May 2017 14:01:40 GMT 1ce8c9da-31c9-4b29-9550-e2b89b836459 Tilgang til serviceanlegg og tjenester Hvilke rettigheter har aktørene ved godsterminaler, havner og stasjoner? Hvordan kan jernbaneforetak sikre seg tilgang til nødvendige jernbanetjenester? Statens jernbanetilsyn inviterer til morgenmøte 7. juni i Oslo. http://sjt.no/jernbane/nyheter/tilgang-til-serviceanlegg-og-tjenester/ Fri, 19 May 2017 14:11:52 GMT b51cd021-ff9f-4fee-abdc-03dbe9634588 Bane NOR forskjellsbehandlet togselskaper Bane NOR forskjellsbehandlet Green Cargo og CargoNet da sistnevnte fikk tildelt retten til å benytte ruteleier på strekningen Oslo–Trondheim i mars 2016. Tildelingen førte til redusert konkurranse i jernbanemarkedet. http://sjt.no/jernbane/nyheter/bane-nor-forskjellsbehandlet-togselskaper/ Fri, 12 May 2017 14:54:30 GMT 4e653c9b-d9fe-4695-b3d3-08ace9601898 Brann- og elsikkerhet i tunneler En oppdatert veileder skal bidra til at ulike instanser og aktører tidlig etablerer en felles forståelse for juridiske og sikkerhetsmessige forhold knyttet til brann- og elsikkerhet i tunneler. http://sjt.no/jernbane/nyheter/veileder-om-brann-og-elsikkerhet-i-tunneler/ Fri, 12 May 2017 13:25:39 GMT 21e49db6-8254-447b-9aaa-e45848bee603 Trekker i nødbrems føre traktor Dei siste fem åra har Statens jernbanetilsyn fått innrapportert 174 hendingar der tog risikerer samanstøyt med traktor på planovergang. http://sjt.no/jernbane/nyheter/trekker-i-nodbrems-fore-traktor/ Tue, 18 Apr 2017 14:24:30 GMT 9f1246fe-5d48-4ae3-a0e6-91aa1b3846e2 Nest best i Europa Europeisk ulukkesstatistikk viser at jarnbanen i Noreg kjem nest best ut i ein femårsperiode. http://sjt.no/jernbane/nyheter/nest-best-i-europa/ Fri, 07 Apr 2017 14:10:26 GMT 83ccdb7e-e8cc-4149-ae77-9be7c8503bba Over 50 køyrety skrota – Publikum skal ha tryggleik for at køyrety på jarnbanenettet er i stand til å køyrast, seier direktør Erik Ø. Reiersøl-Johnsen i Statens jernbanetilsyn. http://sjt.no/jernbane/nyheter/over-50-koyrety-skrota/ Fri, 07 Apr 2017 10:56:17 GMT a704f465-ee57-4a7d-951f-a4573f456753 Høring om nye EU-regler for ruteplanprosess Rettsakt kan endre bestemmelser om fordeling av infrastrukturkapasitet. http://sjt.no/jernbane/nyheter/nye-eu-regler-om-ruteplanprosessen-pa-horing/ Fri, 31 Mar 2017 14:59:26 GMT 4bb32450-fc87-44d4-8035-881080359f6c Sjekk førerbevis Sjekk utløpsdato for førerbevis og helseattest. http://sjt.no/jernbane/nyheter/sjekk-forerbevis/ Fri, 31 Mar 2017 14:07:44 GMT 960a2e4e-68d2-4531-94d8-480daa3fbf67 Fleire tog køyrde på «raudt lys» Tog og andre køyrety på det norske jarnbanenettet passerte oftare stoppsignal i 2016 enn året før, visar statistikk frå Statens jernbanetilsyn. http://sjt.no/jernbane/nyheter/fleire-tog-koyrde-pa-raudt-lys/ Thu, 30 Mar 2017 10:15:37 GMT b0c77f33-4f30-4368-a1a3-ee84b682f74e Nye synskrav for lokførarar Lokførarar må ha syn på begge auge, viser endring i vedlegg til førarforskrifta. http://sjt.no/jernbane/nyheter/nye-synskrav-for-lokforarar/ Tue, 07 Mar 2017 16:47:15 GMT 57a2e5df-1e72-4b25-86f4-c04307a8c9e2 Krav om nasjonal gjennomføringsplan fjernet Statens jernbanetilsyn har vedtatt en forskrift som fjerner kravet om nasjonal gjennomføringsplan i teknisk spesifikasjon for samtrafikkevne (TSI) for sikkerhet i jernbanetunneler. http://sjt.no/jernbane/nyheter/krav-om-nasjonal-gjennomforingsplan-fjernet/ Tue, 07 Mar 2017 16:34:14 GMT 255875b1-1eda-40b7-a74e-704318b0739a Forboden å forskjellsbehandle Private og offentlege tilbydarar av tenester i serviceanlegg for jarnbana pliktar å behandle jarnbaneføretak i Noreg likt, ifølgje ny jarnbaneforskrift. http://sjt.no/jernbane/nyheter/forboden-a-forskjellsbehandle-jernbaneforetak/ Tue, 07 Mar 2017 14:59:04 GMT b8b080b6-d3f9-458e-b47c-0f279791e693 Morgenmøte om veileder til førerforskriften Statens jernbanetilsyns morgenmøte om veileder til førerforskriften skisserte landskapet for opplæring av lokførere i Jernbane-Norge – i dag og i morgen. http://sjt.no/jernbane/nyheter/morgenmote-om-veileder-til-foererforskriften/ Wed, 01 Mar 2017 13:41:05 GMT 79ac6999-2b74-4b0b-ac8b-29cd7d16548f Nye forslag mot skadelig konkurranse Nye prinsipper og metoder skal gjøre Statens jernbanetilsyn enda bedre i stand til å følge opp at jernbanevirksomheter ikke skader konkurransen i markedet med ulovlig kryssubsidiering. http://sjt.no/jernbane/nyheter/nye-forslag-mot-skadelig-konkurranse/ Thu, 23 Feb 2017 12:29:47 GMT 31eae25a-624c-47db-9c3a-29cac30c3290 Tilsynet sine verkemiddel blir styrkte Staten jernbanetilsyn sine verkemiddel som sikkerheitstilsyn blei styrkt frå 2017. http://sjt.no/jernbane/nyheter/tilsynet-sine-verkemiddel-blir-styrkte/ Fri, 17 Feb 2017 09:51:15 GMT 083bb0d7-1966-433e-9f93-8dbeb531215f Tilsynsprogram for jernbane i 2017 Ledelsens engasjement i styring av sikkerhet og sikring er ett av tre prioriterte temaer når Statens jernbanetilsyn (SJT) kommer på tilsynsbesøk dette året. http://sjt.no/jernbane/nyheter/tilsynsprogram-for-jernbane-i-2017/ Wed, 15 Feb 2017 13:25:14 GMT 339e8342-3573-4d17-a7ea-c4bb3bc303ad Morgenmøte om veilederen til førerforskriften Statens jernbanetilsyn (SJT) inviterer jernbanevirksomheter til orientering og diskusjon om veilederen til førerforskriften. http://sjt.no/jernbane/nyheter/morgenmote-om-veileder-til-forerforskriften/ Wed, 08 Feb 2017 11:43:25 GMT 19ac2323-3313-4aef-b1ec-5945d540a211 Mer penger i persontrafikk Togselskapene i Europa tjener stadig mer penger på persontrafikk, ifølge EU-rapport. http://sjt.no/jernbane/nyheter/mer-penger-i-persontrafikk/ Fri, 27 Jan 2017 12:32:00 GMT 7c60c2db-36a8-41d8-9883-8641591acc27 Ny rettleiar om førarforskrifta Statens jernbanetilsyn (SJT) har publisert ein rettleiar om førarforskrifta på nettsidene sine. SJT tek gjerne imot innspel som kan gjere rettleiaren enda meir relevant for brukargruppene. http://sjt.no/jernbane/nyheter/rettleiar-om-forerforskrifta-publisert/ Tue, 24 Jan 2017 11:34:12 GMT 36cf36be-ea66-423a-b894-f1ccbbbc60cf Seminar for leger og psykologer Statens jernbanetilsyn (SJT) arrangerte onsdag 8. februar et seminar om veileder til førerforskriften for alle leger og psykologer som er godkjent etter førerforskriften. http://sjt.no/jernbane/nyheter/seminar-for-leger-og-psykologer/ Thu, 19 Jan 2017 13:29:38 GMT c3ba42d9-8e1e-4df6-a263-1103072e60eb Høyring som angår tryggleikssertifikat EU sitt jarnbanebyrå foreslår endringar i grunnlaget for å vurdere søknad om tryggleikssertifikat. Du kan uttale deg om endringane innan 17. februar 2017. Reglane som blir vedtekne vil gjelde for Noreg. http://sjt.no/jernbane/nyheter/hoyring-som-angar-tryggleikssertifikat/ Wed, 04 Jan 2017 16:11:55 GMT 81e36012-9892-4c10-8b4e-1cd1de1b57c9 Endringar i forskrifter frå nyttår Fleire forskrifter for jarnbanesektoren blei endra 1. januar 2017. http://sjt.no/jernbane/nyheter/endringar-i-forskrifter-fra-nyttar/ Thu, 22 Dec 2016 09:46:39 GMT fa3ba151-0d79-4613-bb9e-a53a5285f337 Høgare tillit til SJT Statens jernbanetilsyn har aldri tidlegare skore høgare i brukarundersøkinga blant tilsynsobjekta. I 2016-utgåva blei karakteren 5,3 av 6 på hovudspørsmålet om tilsynet sitt arbeid gjer tryggleiken bedre. – Men undersøkinga viser også kva vi kan bli betre på, og der har vi allereie begynt jobben, seier Erik Ø. Reiersøl-Johnsen, direktør i Statens jernbanetilsyn. http://sjt.no/jernbane/nyheter/hogare-tillit-til-sjt/ Tue, 20 Dec 2016 12:50:24 GMT bcf6d7c3-083b-4cb5-a1ad-c537c2a38fea Store moglegheiter med nye signalanlegg Kapasiteten går opp og kostnader og energiforbruk går ned med ny teknologi, summerte Sverre Kjenne i Jernbaneverket på Statens jernbanetilsyn sitt morgonmøte om signalanlegg. http://sjt.no/jernbane/nyheter/store-moglegheiter-for-nye-signalanlegg/ Sun, 04 Dec 2016 13:42:00 GMT 4960867c-f6de-4c1a-9844-1f3c7e65c508 Morgenmøte om internasjonalt arbeid Statens jernbanetilsyn og Jernbaneverket gjennomgikk sitt internasjonale arbeid under morgenmøte for virksomheter på det nasjonale jernbanenettet 1. desember. http://sjt.no/jernbane/nyheter/morgenmote-om-internasjonalt-arbeid/ Fri, 02 Dec 2016 10:38:33 GMT c055e99a-42b2-46fc-8da5-13f953575cce Avslutter sak om kapitaloverføring Statens jernbanetilsyn (SJT) har vurdert om kapitaltilføring til CargoNet AS stammer fra statlig finansiert persontransport. http://sjt.no/jernbane/nyheter/sjt-avslutter-sak-om-kapitaloverforing/ Tue, 08 Nov 2016 09:18:58 GMT 2fdbd045-f1f4-454b-b05b-ad861e41ca52 Møte om nasjonalt køyretyregister Statens jernbanetilsyn (SJT) arrangerte rettleiingsmøte om NVR-forskrifta 5. desember. http://sjt.no/jernbane/nyheter/mote-om-nasjonalt-koyretyregister/ Wed, 02 Nov 2016 15:56:50 GMT 75ed4cc0-a996-4031-a055-7d97f2519a3b Bransjen står fritt til å lage sin egen standard Jernbanevirksomhetene kan konkurrere om alt annet enn sikkerheten. Om sikkerheten kan virksomhetene i stedet velge å samarbeide, for eksempel ved å lage en bransjestandard for lokførerutdanning. http://sjt.no/jernbane/nyheter/bransjestandard/ Wed, 26 Oct 2016 09:39:00 GMT eb98b18c-a394-4dfa-8585-e301e076ba4b Fare for materiell i drift Antall innrapporterte hendelser om «fare for løpsk materiell» har økt kraftig. http://sjt.no/jernbane/nyheter/fare-for-materiell-i-drift/ Fri, 14 Oct 2016 13:25:00 GMT cfb3194e-3f28-480c-a853-d74ceb27813d Opplæring av lokførere I enkelte medier kan man få inntrykk av at hvem som helst kan kjøre tog – selv uten utdanning og opplæring. Det er ikke riktig. Det er strenge krav til opplæring for å bli lokfører. http://sjt.no/jernbane/nyheter/opplaring-av-lokforere/ Thu, 13 Oct 2016 16:50:00 GMT 334f0a2f-5b70-4920-9126-85049182d289 Presiseringer om lokførerutdanning I lys av den pågående diskusjonen i mediene om blant annet lokførerutdanning, vil tilsynet gjøre noen presiseringer. http://sjt.no/jernbane/nyheter/presiseringer-om-lokforerutdanning/ Tue, 11 Oct 2016 17:30:00 GMT e9f36a3a-bd16-4005-97c6-f85ea96bfa7f Høringssvar publiseres Alle høringssvar til SJT publiseres etter høringsfristens utløp. http://sjt.no/jernbane/nyheter/horingsinnspill-publiseres/ Thu, 06 Oct 2016 16:27:26 GMT b4d81b88-5ef0-41f4-8ea8-2c75754fac01 Færre jernbaneulykker første halvår Antall jernbaneulykker gikk ned første halvår i Norge. Færre avsporinger er hovedårsaken. http://sjt.no/jernbane/nyheter/farre-jernbaneulykker-forste-halvar/ Thu, 06 Oct 2016 13:22:36 GMT 69052d19-e0e8-4f63-8cb2-adeef9a5dc17 Medhold i klage Statens jernbanetilsyn har gitt LKAB Malmtrafik AB medhold i klage vedrørende Jernbaneverkets innkreving av kjøreveisavgift fra LKAB for godstransport på Ofotbanen fra og med 2007. http://sjt.no/jernbane/nyheter/medhold-i-klage/ Wed, 05 Oct 2016 17:14:40 GMT 4e2bdb5b-348c-4fef-a641-f1ad3bdf63ad Nytt organ for verifisering Statens jernbanetilsyn (SJT) har utpekt SINTEF IKT til å verifisere at kjøretøy og infrastruktur som skal brukes på det nasjonale jernbanenettet i Norge er i tråd med gjeldende nasjonalt regelverk. http://sjt.no/jernbane/nyheter/nytt-organ-for-verifisering/ Wed, 05 Oct 2016 11:13:00 GMT 8140bc9e-0c56-47d1-8d6a-7f685c1e0d9f Høring om endring i flere forskrifter Statens jernbanetilsyn (SJT) foreslår endringer i flere forskrifter for jernbane, hovedsakelig angående helsekrav. http://sjt.no/jernbane/nyheter/horing-om-endring-i-flere-forskrifter/ Wed, 05 Oct 2016 00:00:00 GMT 3667ce7e-5165-428a-aad2-e2d14e3cbf79 Norsk jernbane i Europa-toppen Europeisk ulykkesstatistikk viser at Norge kommer fjerde best ut av 27 land. http://sjt.no/jernbane/nyheter/god-norsk-jernbanestatistikk2/ Fri, 02 Sep 2016 10:04:22 GMT ece1afe0-9ef4-4223-8fb4-531e4c50cd1c Sikkerhetsseminar 2016 Onsdag 19. oktober samlet over 200 deltakere seg til en sikkerhetsfaglig og sosial dag med jernbane i endringens tegn. Årets sikkerhetsseminar ble arrangert på Radisson Blu Scandinavia Hotel i Oslo (ved Det Kongelige Slott). http://sjt.no/jernbane/nyheter/sikkerhetsseminar-2016/ Thu, 01 Sep 2016 17:04:00 GMT bb209aae-ed2f-452a-be3f-949f0131c27a Regelverk for opplæring av lokførere Statens jernbanetilsyn har presisert hvilket regelverk som gjelder hvis jernbanevirksomheter driver intern opplæring av egne lokførere. http://sjt.no/jernbane/nyheter/regelverk-for-opplaring-av-forere/ Thu, 25 Aug 2016 16:06:00 GMT 1a5e2d56-87bd-4276-947c-e26cd7398cb6 Tilsynet kan inndra lokførarsertifikat Alle lokomotivførarar skal ha gyldig førarprov og sertifikat. http://sjt.no/jernbane/nyheter/tilsynet-kan-inndra-lokforarsertifikat/ Fri, 19 Aug 2016 16:22:00 GMT 16aaf044-35bf-434d-bccc-d8f3e5954ae9 Bransjen spent på jarnbanepakke fire Spørsmåla var mange om følgjene av å innføre EU sin fjerde jarnbanepakke på morgonmøtet i juni. Statens jernbanetilsyn freista å fjerne nokre av spørsmålsteikna. http://sjt.no/jernbane/nyheter/bransjen-spent-pa-jarnbanepakke-fire/ Wed, 22 Jun 2016 16:49:00 GMT c92cc54c-0df4-4237-86aa-720146fefada Fleire køyrde på «raudt lys» Tog og andre køyrety på det norske jarnbanenettet passerte oftare stoppsignal i 2015 enn gjennomsnittet for dei siste åra, viser statistikk frå Statens jernbanetilsyn. http://sjt.no/jernbane/nyheter/fleire-koyrde-pa-raudt-lys/ Mon, 13 Jun 2016 15:21:00 GMT 64167543-0bd7-4ccd-ac90-4971e02c37a8 Beredskap på jernbanen SJTs tilsyn med beredskap i Jernbaneverket avdekket alvorlige avvik, men Jernbaneverket har jobbet konstruktivt med å lukke avvikene. http://sjt.no/jernbane/nyheter/beredskap-pa-jernbanen/ Thu, 09 Jun 2016 10:12:00 GMT 0bbcd72a-e339-41fc-9325-b6bc6de06211 Økende persontrafikk http://sjt.no/jernbane/nyheter/okende-persontrafikk/ Tue, 26 Apr 2016 14:53:00 GMT 84987881-af69-49aa-a01d-f36dcd700904 Overgangsperiode for utpekt organ Statens jernbanetilsyn (SJT) vil ikke kreve bruk av utpekt organ for alle prosjekter som søker om tillatelse til å ta i bruk infrastruktur i 2016. http://sjt.no/jernbane/nyheter/overgangsperiode-for-utpekt-organ/ Wed, 30 Mar 2016 14:00:00 GMT 5a4aa50e-3819-489d-a5e8-070060bed781 Leverandører og føreropplæring i fokus Leverandørstyring, tilbakeblikk på tilsyn i 2015 og prioriteringer i år var temaer under et fullsatt morgenmøte hos Statens jernbanetilsyn 16. mars. http://sjt.no/jernbane/nyheter/leverandorer-og-foreropplaring-i-fokus/ Thu, 17 Mar 2016 12:17:00 GMT 205d14ca-c751-4f8c-90db-186382d1dd51 Klarare regelverk for sikkerheitsmetode Statens jernbanetilsyn har vedteke endringar i forskrift om ein felles sikkerhetsmetode for risikoevaluering og -vurdering på jarnbaneområdet. Presiseringane gir eit klarare regelverk. http://sjt.no/jernbane/nyheter/klarare-regelverk-for-sikkerheitsmetode/ Wed, 16 Mar 2016 16:16:00 GMT 956894c6-36dc-4bb3-8a30-dc9968f3e860 43 tilsyn i fjor Statens jernbanetilsyn utførde sju fleire tilsyn med jarnbaneverksemder i 2015 enn året før. http://sjt.no/jernbane/nyheter/43-tilsyn-med-jernbaneselskaper-i-fjor/ Wed, 16 Mar 2016 11:37:00 GMT 13a60956-2a33-4193-be4b-749f79aff1df Store manglar ved leverandørstyring Somme jarnbaneverksemder har store manglar ved nokre delar av leverandørstyringa si, viser ny tilsynsrapport frå Statens jernbanetilsyn. http://sjt.no/jernbane/nyheter/store-mangler-ved-leverandorstyring/ Wed, 17 Feb 2016 11:45:00 GMT f2483f44-24de-4629-aafa-60bcc5e25080 Tilbakemelding om brukarundersøking SJTs halvårlege brukarundersøking blant jarnbaneverksemder om løyve til å ta i bruk infrastruktur og køyrety gir tilsynet nyttige tilbakemeldingar. Her er svara våre på nokre av tilbakemeldingane. http://sjt.no/jernbane/nyheter/brukarundersoking/ Thu, 04 Feb 2016 12:09:00 GMT ba36071e-7277-4a94-b12c-edd85115fb3c Fleire samanstøyt på planovergangar Førebelse tal frå Statens jernbanetilsyn viser at det skjedde 10 samanstøyt mellom bil og tog på planovergang i 2015, mot 7 året før. http://sjt.no/jernbane/nyheter/fleire-samanstoyt-pa-planovergangar/ Wed, 20 Jan 2016 12:24:00 GMT 1eddf19b-54b3-49ff-8601-ee50204e579e Tømmer på tog må sikres bedre Statens jernbanetilsyn har fått flere meldinger om tømmerstokker som har falt ut av tog i fart. Sist gang havnet en tømmerstokk på Skarnes stasjon. http://sjt.no/jernbane/nyheter/tommer-pa-tog-ma-sikres-bedre/ Tue, 06 Oct 2015 14:31:00 GMT 1b957ddf-0446-4c68-b926-d25b22706a93 Orienteringsleik på livet laus Geocaching er ein aktivitet som kan samanliknast med orientering eller skattejakt. Deltakarane leiter etter poster, kalla «geocacher». Plassering av geocacher nær skjenegangen kan gi farlege situasjonar. http://sjt.no/jernbane/nyheter/orienteringsleik-pa-livet-laus/ Fri, 29 May 2015 00:00:00 GMT b9585306-7260-4a13-aa95-376bf1394123 Mangler ved beredskap i Jernbaneverket Statens jernbanetilsyn har påpekt mangler i beredskapen knyttet til det nasjonale jernbanenettet. Tilsynet forventer at Jernbaneverket snarest bruker ressurser på tiltak som kan fjerne avvikene. http://sjt.no/jernbane/nyheter/mangler-ved-beredskap-i-jernbaneverket/ Thu, 28 May 2015 09:57:00 GMT c170f490-8ad2-49e0-bdb3-7f1f3797094a Fleire ulukker på grunn av snø Det siste året har det vore ein auke i talet på samanstøyt og avsporingar på grunn av snø og is. http://sjt.no/jernbane/nyheter/fleire-ulukker-pa-grunn-av-sno/ Wed, 20 May 2015 10:27:00 GMT 4229cfc8-991a-45cf-ad5b-9aba04e6e365 Korte sikkerhetssoner i søkelyset Jernbaneverket har i et møte med Statens jernbanetilsyn presentert planer for tiltak eller risikovurdering for korte sikkerhetssoner. http://sjt.no/jernbane/nyheter/korte-sikkerhetssoner-i-sokelyset/ Fri, 28 Nov 2014 12:07:00 GMT 5f3bd5f9-e117-4700-9a39-1c67a5480880 Tiltak for bedre leverandørstyring Jernbaneverket har satt i verk tre konkrete tiltak mot et avvik påpekt av Statens jernbanetilsyn. http://sjt.no/jernbane/nyheter/tiltak-for-bedre-leverandorstyring/ Wed, 19 Nov 2014 12:27:00 GMT 8df36a01-2ba0-4811-95fe-3dd284be2059 To avvik gjenstår etter Alnabru-ulykke Jernbaneverket har korrigert sju av ni avvik påpekt av Statens jernbanetilsyn etter ulykken på Alnabru i 2010. http://sjt.no/jernbane/nyheter/to-avvik-gjenstar-etter-alnabru-ulykke/ Wed, 19 Nov 2014 12:15:00 GMT dc7c84c2-f356-4dc1-af90-3b5c97bfaba5 Ikke krav om ERTMS i arbeidsmaskiner Signalsystemet ERTMS er ikke påkrevd utstyr i arbeidsmaskin / gul maskin på det nasjonale jernbanenettet. http://sjt.no/jernbane/nyheter/ikke-krav-om-ertms-i-arbeidsmaskiner/ Fri, 14 Nov 2014 12:30:00 GMT 15ea11c7-831c-47da-a77d-cd6ea698f1db Om tilsynets oppfølging av Sjursøya-ulykken Statens havarikommisjon for transport har avgitt endelig rapport etter Sjursøya-ulykken til Samferdselsdepartementet. Departementet har i henhold til normal praksis gitt SJT oppgaven med å følge opp tilrådingene i rapporten. http://sjt.no/jernbane/nyheter/om-tilsynets-oppfolging-av-sjursoya-ulykken/ Thu, 07 Apr 2011 13:17:00 GMT baee5532-da9c-4e44-a6e1-4beed4635c53 Oppfølging av sikkerheitstilråding etter Sjursøya-ulukka SJT viser til Havarikommisjonens førebelse rapport etter Sjursøya-ulukka og den umiddelbare sikkerheitstilrådingen som er gitt. http://sjt.no/jernbane/nyheter/oppfolging-av-sikkerheitstilrading-etter-sjursoya-ulukka/ Mon, 03 May 2010 14:15:00 GMT 541c5570-9c00-41ba-84b1-950786e7f15a Ti år siden Åsta-ulykken Åsta-ulykken har hatt stor betydning for utviklingen av sikkerheten på jernbanen, og flere sikkerhetstiltak ble innført. http://sjt.no/jernbane/nyheter/ti-ar-siden-asta-ulykken/ Mon, 04 Jan 2010 14:32:00 GMT 15645847-24c4-49e1-ae53-c5428dce327d