28 jernbaneulykker foreløpig i 2020

Av de 28 jernbaneulykkene er fire under etterforskning.

Publisert: 16.02.2021   Endret: 16.02.2021

Med jernbaneulykke mener vi en hendelse som forårsaker

  • død eller alvorlig personskade
  • omfattende skade på materiell, spor, andre installasjoner eller ytre miljø
  • omfattende trafikkforstyrrelser

Fordeling av type jernbaneulykker

Hendelser på jernbanen innrapportert til Statens jernbanetilsyn viser at de foreløpig 28 jernbaneulykkene fordeler seg slik:

  • 9 avsporinger
  • 2 planovergangsulykker
  • 12 sammenstøt med gjenstand*
  • 5 sammenstøt med person eller kjøretøy

*8 av sammenstøtene med gjenstand er riving av kjøreledning. 2 av de 8 skyldes at trær har falt ned på ledningen og forårsaket rivingen.

To personer har omkommet i jernbaneulykkene. Dette er såkalte tredjepersoner, altså ikke jernbanepersonell eller passasjerer.

Ingen omkomne på trikk og T-bane

I 2020 skjedde tre jernbaneulykker med trikk og T-bane. I disse ulykkene ble i alt tre personer alvorlig skadd.