TSI-revisjoner utsatt

En rekke tekniske spesifikasjoner for samtrafikk er utsatt med seks måneder.

Publisert: 07.06.2021 – Endret: 07.06.2021

Revisjoner av en rekke TSI-er («TSI 2022 Package»), som etter planen skulle sendes til EU-kommisjonen høsten 2021 og vedtas våren 2022, er nå utsatt med seks måneder. Ny plan for fremdrift er at utkast til foreslåtte endringer sendes fra Det europeiske jernbanebyrået til EU-kommisjonen i mars 2022 og endelig forslag i juni 2022. Målet er at det voteres over de foreslåtte endringene i Railway Interoperability and Safety Committee (RISC) i november 2022.