Tre høringer med frist i august

Høring omhandler felles sikkerhetsmetode for sikkerhetsstyringssystem, felles sikkerhetssertifikat og regler for ERAs klageorgan.

Publisert: 31.07.2018 – Endret: 31.07.2018

Se omtale av de tre høringene.