Tilsyn etter nytt regelverk

Vi vil bruke kravene til sikkerhetsstyring og sikkerhetsstyringssystemer som følger av den fjerde jernbanepakken.

Publisert: 18.05.2022 – Endret: 18.05.2022

Samtidig vil vi være praktiske: Vi forventer ikke at virksomhetene allerede 1. juni har oppdatert sine sikkerhetsstyringssystemer i henhold til nye forskriftskrav.

Regelverket i den tekniske pilaren i den fjerde jernbanepakken trer i kraft i Norge 1. juni 2022. Dagens sikkerhetsstyringsforskrift oppheves og erstattes med nye krav til sikkerhetsstyring og sikkerhetsstyringssystem gjennom blant annet felles sikkerhetsmetode for sikkerhetsstyringssystemer (CSM SMS). Vi vil fortsatt føre tilsyn med virksomhetene som er satt opp i tilsynsprogrammet for 2022, men fra og med 1. juni legger vi det nye regelverket til grunn.

Endringer i krav til sikkerhetsstyring

Sikkerhetsforskriften stiller de overordnede kravene til at virksomhetene skal drive sikkerhetsstyring og etablere et sikkerhetsstyringssystem. Denne forskriften må imidlertid ses i sammenheng med kravene som følger av blant annet forordningen om felles sikkerhetsmetode for sikkerhetsstyringssystemer (CSM SMS).

CSM SMS tas inn i norsk regelverk som forskrift, også gjeldende fra 1. juni. Forskriftens krav til sikkerhetsstyring og sikkerhetsstyringssystem er ikke mye annerledes enn i dag. Det er noen omstruktureringer og mer detaljering. Dette får noen konsekvenser for sikkerhetsstyringssystemene til virksomheten, blant annet når det gjelder referanser i dokumentstyringen.

De viktigste endringene er

  • krav til arbeid med sikkerhetskultur
  • krav til å arbeide med betydningen av menneskelige og organisatoriske faktorer i sikkerhetsstyringen

Vi forventer ikke at virksomhetene har oppdaterte sikkerhetsstyringssystemer i henhold til nye forskriftskrav fra 1. juni. Samtidig betyr ikke det nye regelverket vesentlige endringer i hvordan vi fører tilsyn og hva vi ser etter. I hovedsak vil forskjellen bestå i hvilken forskriftshjemmel som brukes for eventuelle avvik. Her vil vi ha god dialog med, og veiledning for, virksomheten vi fører tilsyn med.