Status for kjøretøytillatelser

Se SJTs presentasjon om kjøretøytillatelser i forbindelse med den fjerde jernbanepakken.

Publisert: 21.06.2018 – Endret: 21.06.2018

Aktørene på det nasjonale jernbanenettet i Norge må forholde seg til nye regler og søknadsprosesser dersom Stortinget vedtar at Norge skal slutte seg til EUs fjerde jernbanepakke.

På et møte hos Statens jernbanetilsyn denne uken fikk representanter for jernbanevirksomheter presentert EUs fjerde jernbanepakke, prosesser for å søke om tillatelser for kjøretøy i den nye kommunikasjonsportalen one-stop shop, saksbehandling, roller, begreper og krav.

Se presentasjonen om tillatelser.