Sikring i teori og praksis

Regelverk, risiko, roller og plikter var i søkelyset da SJT belyste temaet sikring for et fullsatt møterom med deltakere fra jernbanebransjen.

Publisert: 13.06.2018 – Endret: 13.06.2018

Øystein Ravik (f.v.), Erik Syvertsen, Otto A. Breivik, Sjur Sæteren, Tone Gotheim, Erik Hestvik.Øystein Ravik (f.v.), Erik Syvertsen, Otto A. Breivik, Sjur Sæteren, Tone Gotheim, Erik Hestvik.

Morgenmøtet var myntet på jernbanevirksomheter omfattet av sikringsforskriften (jernbane og T-bane). Dagsordenen spente fra strategi for samfunnssikkerhet i samferdselssektoren til forventninger fra politiet under en villet, uønsket handling.

Avdelingsdirektør Øystein Ravik i SJT minte forsamlingen om at det norske jernbane- og T-banenettet er på 4.500 kilometer. Som et åpent system er nettet sårbart for villede, uønskede handlinger. I Norge har vi vært skånet for større anslag på jernbanen. Ravik viste til større hendelser internasjonalt gjennom historien, og minnet om at vi også her i landet må utvise årvåkenhet på alle nivåer for å begrense risikoen.

Overordnet mål: unngå uønskede hendelser

Underdirektør Erik Syvertsen i Samferdselsdepartementet viste til strategi for samfunnssikkerhet i samferdselssektoren. Strategiens overordnede mål er blant annet at samferdselssektoren skal unngå store uønskede hendelser som medfører skade på personer, miljø, materiell.

Samferdselssektoren tar flere grep for å oppfylle målene i den overordnede strategien. Otto A. Breivik, avdelingsleder samfunnssikkerhet, konsernstab sikkerhet og kvalitet i Bane NOR, presenterte blant annet sikringsutvalget for jernbane og tunnelbane. Utvalget er ansvarlig for å samordne og evaluere sikringstiltak ved jern- og tunnelbane og koordinere planlegging og gjennomføring av beredskapsøvelser.

Akseptabel risiko

Sikringsforskriften sier at jernbanevirksomhetene skal planlegge og gjennomføre de nødvendige risikovurderinger for å fastslå om driften av virksomheten er innenfor den risiko jernbanevirksomheten aksepterer. Sjur Sæteren, fagdirektør revisjon i SJT, sa at virksomhetene selv må vurdere hva som er en akseptabel risiko. Han konkluderte med at vurderingen bør ivareta sikker drift, avstemmes med samfunnets forventninger og harmoniseres med andre jernbanevirksomheters vurderinger.

Taushetsplikt og skjerming

Tone Gotheim, seniorrådgiver, juridisk avdeling i SJT, redegjorde for taushetsplikt og skjerming av informasjon, inkludert forholdet mellom jernbanevirksomheten og underleverandører.

Erik Hestvik, politioverbetjent og innsatsleder i Oslo politidistrikt, avrundet morgenmøtet med å snakke om hvor viktig det er at den enkelte ansatte i jernbanevirksomheten føler seg trygg på sin rolle hvis det oppstår en villet, uønsket situasjon.

Presentasjoner fra morgenmøtet om sikring

Strategi for samfunnssikkerhet i samferdselssektoren
v/ Erik Syvertsen, underdirektør, Baneseksjonen, Samferdselsdepartementet

Sikring mot terror og andre villede handlinger rettet mot de nasjonale transportaktørene (jernbane og tunnelbane)
v/ Otto A. Breivik, avdelingsleder, samfunnssikkerhet – konsernstab, Bane NOR

Akseptabel risiko – forventninger
v/ Sjur Sæteren, fagdirektør revisjon, Statens jernbanetilsyn

Taushetsplikt og skjerming av informasjon
v/ Tone Gotheim, seniorrådgiver, juridisk avdeling, Statens jernbanetilsyn