Presentasjon om nye forskrifter

Se presentasjonen fra Teams-møtet om ny sikringsforskrift og ny forskrift om nasjonal beredskap på jernbane.

Publisert: 13.05.2022 – Endret: 01.06.2022

Ny sikringsforskrift (forskrift om sikring på jernbane) og ny forskrift om nasjonal beredskap trer i kraft 1. juli 2022. SJT holdt et informasjonsmøte om det nye regelverket 30. mai.

Presentasjonen om ny sikringsforskrift og ny forskrift om nasjonal beredskap. PDF-symbol