Oppdatert veileder om infrastruktur

SJT har publisert en oppdatert veileder om melding og søknad for jernbaneinfrastruktur på jernbanenettet.

Publisert: 31.10.2018 – Endret: 31.10.2018

Den oppdaterte veilederen inneholder blant annet presiseringer om dokumentasjon som skal sendes inn til SJT ved bruk av tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevne og teknisk kontrollorgan. Veilederen har også fått en annen inndeling av kapitler for å gjøre det enklere å gå gjennom prosessen.

SJT får jevnlig henvendelser fra virksomheter om forhold som kan synes uklare i søknadsprosessen. Disse forholdene blir tydeliggjort i denne versjonen av veilederen.

Ved spørsmål om veilederen, ta gjerne kontakt med SJT på e-post.