Nye høringer

Høringene omfatter sikkerhet, samtrafikk, krav til meldermyndigheten og samsvarsvurderingsorganer og TSI-styring, kontroll og signal på jernbanenettet.