Statens Jernbanetilsyn logo

SJ Norge planlegger ny kommersiell tjeneste

Statens jernbanetilsyn mottok 28. juni 2023 melding om ny tjeneste for persontransport med jernbane fra SJ Norge AS. Tjenesten omfatter frakt av passasjerer mellom Bergen og Trondheim. Dersom noen ber om det, skal vi vurdere om SJ Norges tjeneste kan bringe i fare den økonomiske likevekten i en kontrakt om offentlig tjenesteyting på strekningen.

Publisert: 07.07.2023 – Endret: 07.07.2023

Tjenesten SJ har meldt inn omfatter transport av passasjerer mellom Bergen og Trondheim. Hver tur tar fem dager, med avgang fra Bergen hver søndag og ankomst Trondheim hver torsdag*. Tjenesten har planlagt oppstartsdato 1. september 2024 og er planlagt gjennom hele året utenom julen.

SJ Norges melding om ny kommersiell tjeneste mellom Bergen og Trondheim.

Vi vurderer den økonomiske likevekten

Nye kommersielle persontransporttjenester med jernbane skal meldes inn til Statens jernbanetilsyn (SJT). Vi offentliggjør meldingene på nettsidene våre.
SJT vil kun gjennomføre test av økonomisk likevekt dersom Bane NOR, Jernbanedirektoratet eller Vy Tog AS som har PSO-avtale på strekningen, ber om at vi gjennomfører testen innen fristen 6. august 2023.

Les mer om nye kommersielle persontransporttjenester og test av økonomisk likevekt på våre nettsider.


*I meldingen som er offentliggjort på nettsidene våre står det «ankomst Trondheim hver søndag». SJ Norge har i e-post 29. juni 2023 opplyst om at riktig ankomstdag for Trondheim er torsdag, ikke søndag.